Pernova loodusmaja
Pernova Hariduskeskus

Loodusalane programmipäev on suunatud üldhariduskooli 7-9 klassi õpilastele, kus ühe koolipäeva vältel on õpilastel võimalus kinnistada/täiendada teoreetilisi teadmisi läbi praktiliste tegevuste ja aktiivõppe meetodite. 

 • Programmipäevad on kooskõlas Põhikooli riikliku õppekava III kooliastme loodusainete ainevaldkonnaga ja  üles ehitatud  4 õppeaine vahel: keemia, füüsika/astronoomia, bioloogia ja geograafia.
 • Üks klass (kuni 27 õp) saab valida  3 õppeprogrammi nelja erineva õppeaine  vahel.
 • Keemia, geograafia  ja bioloogia programmi läbiviimisel jaotatakse klassikomplekt kahte õppegruppi, õppetöö füüsika/astronoomia programmil planetaariumis toimub ühele klassikomplektile korraga.
 • Programmipäeva pikkus on 4,5 h  millest õppetöö kestvus 5 ak.
 • Õppeprogrammide valik programmipäeval õppeainete kaupa: keemia 2x45 min; bioloogia või geograafia 2x45 min; füüsika/astronoomia 1x45 min.
 • Õppetöö vahel on ettenähtud 15 minutilised puhkepausid, kus õpilastel on võimalus tutvuda Pernova Loodusmaja püsiekspositsiooni ja näitusega.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpitulemused ja väljundid on lahti kirjutatud programmide tutvustaqtatel lehekülgedel.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Juhis õpetajale:

Soovituslik – õpetaja tutvustab eelnevalt õpilastele programmi sisu ning annab neile teoreetilised põhiteadmised valitud teemadel. Innustab õpilasi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgib, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt. Vajadusel täidab programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Vastavalt programmide valikule ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud.

Õppehoones vajalikud vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

27

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Lisainfo:

Grupi suurus 27 õpilast.

Maksumus: kuni  27-le  2x45 min 140€. (1 programm), tegelik hind kujuneb hinnapakkumise alusel ja sisaldab toitlustust.

Vajadusel lisaks erikokkulepped.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask, Ly Suursild magistrikraad TÜ keemia, Karin Klaus, Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kõikide valitud programmidega saab tutvuda programme tutvustvatel lehtedel (keskkonnaharidus.ee) 

Programmide valik 7. klass

Keemia:

 • Veeanalüüs

Bioloogia/ geograafia:

 • Bioindikatsioon (tiigipüük)
 • Kala välis- ja siseehitus - kala lahkamine
 • Mikroskoopia -  taimerakk Mikroskoopia - rakkude mitmekesisus
 • Selgroogsete rühmade võrdlus
 • Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus
 • Kivimiringe
 • Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil
 • STEAM: kaardid ja orienteerumine

Füüsika/astronoomia

 • Astronoomia internetis, nutiseadmetes
 • Kosmosetehnoloogiad

Programmide valik 8. klass

Keemia

 • Looduslike objektide analüüs
 • Veeanalüüs
 • STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus

Bioloogia/ geograafia

 • Bioindikatsioon (tiigipüük) 
 • Lülijalgsete rühmade võrdlemine
 • Mikroskoopia -  taimerakk
 • Mikroskoopia - seened
 • Mikroskoopia - rakkude mitmekesisus
 • Selgrootute rühmade võrdlus
 • Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus
 • Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale
 • Kivimiringe Kivististe määramine
 • Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil
 • STEAM: kaardid ja orienteerumine

Füüsika/astronoomia

 • Astronoomia internetis, nutiseadmetes
 • Kosmosetehnoloogiad

Programmide valik 9. klass

Keemia

 • Veeanalüüs
 • Looduslike objektide analüüs
 • STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus

Bioloogia/ geograafia

 • Eesti imetajad: koljudemääramine 
 • Bioindikatsioon (tiigipüük) 
 • Mikroskoopia - rakkude mitmekesisus
 • STEAM: Inimkeha kui tervik 
 • Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus
 • Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale
 • Kivimiringe
 • Kivististe määramine
 • Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil
 • STEAM: kaardid ja orienteerumine
 •  

Füüsika/astronoomia

 • Astronoomia internetis, nutiseadmetes
 • Kosmosetehnoloogiad

 

Viimati uuendatud:

12.02.2021