Juhis õpetajale:

Soovituslik – õpetaja tutvustab eelnevalt õpilastele programmi sisu ning annab neile teoreetilised põhiteadmised valitud teemadel. Innustab õpilasi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgib, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt. Vajadusel täidab programmi raames kokkulepitud ülesandeid. NB! Vastavalt programmide valikule ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud. Õppehoones vajalikud vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

27

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask, Elina Jantson, Karin Klaus, Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Loodusalane programmipäev on suunatud üldhariduskooli 7-9 klassi õpilastele, kus ühe koolipäeva vältel on õpilastel võimalus kinnistada/täiendada teoreetilisi teadmisi läbi praktiliste tegevuste ja aktiivõppe meetodite.  Programmipäevad on kooskõlas Põhikooli riikliku õppekava III kooliastme loodusainete ainevaldkonnaga ja  üles ehitatud  4 õppeaine vahel: keemia, füüsika/astronoomia, bioloogia ja geograafia. Üks klass (kuni 27 õp) saab valida  3 õppeprogrammi nelja erineva õppeaine  vahel. Keemia, geograafia  ja bioloogia programmi läbiviimisel jaotatakse klassikomplekt kahte õppegruppi, õppetöö füüsika/astronoomia programmil planetaariumis toimub ühele klassikomplektile korraga. Programmipäeva pikkus on 4,5 h  millest õppetöö kestvus 5 ak. Õppeprogrammide valik programmipäeval õppeainete kaupa: keemia 2x45 min; bioloogia või geograafia 2x45 min; füüsika/astronoomia 1x45 min. Õppetöö vahel on ettenähtud 15 minutilised puhkepausid, kus õpilastel on võimalus tutvuda Pernova Loodusmaja püsiekspositsiooni ja näitusega. Programmide valik 7. klass Keemia Veeanalüüs Bioloogia/ geograafia Bioindikatsioon (tiigipüük) Kala välis- ja siseehitus - kala lahkamine Mikroskoopia -  taimerakk Mikroskoopia - rakkude mitmekesisus Selgroogsete rühmade võrdlus Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus Kivimiringe Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil STEAM: kaardid ja orienteerumine Füüsika/astronoomia Astronoomia internetis, nutiseadmetes Kosmosetehnoloogiad Programmide valik 8. klass Keemia Looduslike objektide analüüs Veeanalüüs STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus Bioloogia/ geograafia Bioindikatsioon (tiigipüük)  Lülijalgsete rühmade võrdlemine Mikroskoopia -  taimerakk Mikroskoopia - seened Mikroskoopia - rakkude mitmekesisus Selgrootute rühmade võrdlus Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale Kivimiringe Kivististe määramine Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil STEAM: kaardid ja orienteerumine Füüsika/astronoomia Astronoomia internetis, nutiseadmetes Kosmosetehnoloogiad Programmide valik 9. klass Keemia Veeanalüüs Looduslike objektide analüüs STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus Bioloogia/ geograafia Eesti imetajad: koljudemääramine  Bioindikatsioon (tiigipüük)  Mikroskoopia - rakkude mitmekesisus STEAM: Inimkeha kui tervik  Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale Kivimiringe Kivististe määramine Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil STEAM: kaardid ja orienteerumine Füüsika/astronoomia Astronoomia internetis, nutiseadmetes Kosmosetehnoloogiad Õppemeetodid: programmides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: teema tutvustus, kordamine, selgitus, vestlus, arutelu, vaatlus, katse, demonstratsioon, individuaalne- ja rühmatöö, aktiivõppe meetodeid. Õppemeetodite valikul on arvestatud õppeprotsessi eesmärke, õpiväljundeid ja õppetöö spetsiifikat.
Maksumus: Hind kujuneb hinnapakkumise alusel, võimalik tellida lisateenuseid (majaekskursioon, toitlustus jpm).

Viimati uuendatud:

20.03.2020