Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt, näidates laste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes mängudes jt tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 4. kl Eesmärk: teab programmi lõpus põhilisi Päikese andmeid ja oskab tõlgendada vaatlusandmeid ning mõistab Päikese füüsikaliste protsesside mõju meie elukeskkonnale Maal; näeb teleskoobi või interneti vahendusel Päikese pinnastruktuuri muutusi; saab uut informatsiooni Päikese uuringute kohta, kasutab IKT vahendeid astronoomia teadmiste kinnistamiseks. Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: maailmaruum - õpilane oskab seostada vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab üldiseid andmed Päikesest: koostis, energia allikas, kiirgus, atmosfäär, aktiivsuse tsüklid, päikeselaigud, mõju elutegevusele Maal. Programmi käik: Sissejuhatus: Põhiandmed Päikese kohta ja Päikese uurimise meetodid. Vestlus ja arutelu - Päikese aktiivsus, päikeselaigud, varjutused Teema arendus: Videoloeng - Päikese liikumine, seos kalendriaastaga, sodiaagiring. Esitlus ja arutelu päikeseenergia kasutamisest. Kokkuvõte: praktiline töö - Päikese vaatlused päikeseteleskoobiga või interneti vahendusel. Vahendid: päikeseteleskoop (planetaariumiprogrammi kasutamine pilves ilma korral). Otsingusõnad: Päike, kalender, päikeseteleskoop, maailmaruum, päikeseenergia, tiirlemine, pöörlemine, täht, planeet, astronoomia.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020