Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Päike on meie energia – ja elu väärtuslik allikas. Programmis tutvume põhiliste Päikese füüsikaliste omadustega ja nende mõjuga elukeskkonnale Maal.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Planetaarium õpperogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab programmi lõpus põhilisi Päikese andmeid ja oskab tõlgendada vaatlusandmeid ning mõistab Päikese füüsikaliste protsesside mõju meie elukeskkonnale Maal;
näeb teleskoobi või interneti vahendusel Päikese pinnastruktuuri muutusi; saab uut informatsiooni Päikese uuringute kohta, kasutab IKT vahendeid astronoomia teadmiste kinnistamiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: maailmaruum - õpilane oskab seostada vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab üldiseid andmed Päikesest: koostis, energia allikas, kiirgus, atmosfäär, aktiivsuse tsüklid, päikeselaigud, mõju elutegevusele Maal.

Programmi jooksul saadud teadmiste kokkuvõte on kasulik Päikese astrovaatluste tehnika ja  tingimuste ning ajaplaani koostamisel. Õpilased saavad teada, kuidas Päikese kiirgust kasutatakse, tähte vaadeldakse ja samuti hoidutakse liigsest kahjulikust kiirgusedoosist.

Meetodid:

Meetodid: rõhutame, et programm ei ole uue teema esitlus, vaid  annab täiendavaid teadmisi ja on ette nähtud kestusega 2 x45 minutit, mis on piisav aeg uute teadmiste saamiseks.

Vahendid: päikeseteleskoop (planetaariumiprogrammi kasutamine pilves ilma korral).

Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt, näidates laste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes mängudes jt tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Õpikeskkond: on ohutu,  katsete all mõtleme Päikses vaatlemist õuealal spetsiaalse päikeseteleskoobiga, mis on täielikult ohutu. Muul juhul kasutatakse virtuaalset teleskoopi internetis , planetaariumis ja mitmeid arvutisimulatsioone.

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul (Füüsika MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 4. kl

  • Sissejuhatus: põhiandmed Päikese kohta ja Päikese uurimise meetodid. Vestlus ja arutelu - Päikese aktiivsus, päikeselaigud, varjutused
  • Teema arendus: videoloeng - Päikese liikumine, seos kalendriaastaga, sodiaagiring. Esitlus ja arutelu päikeseenergia kasutamisest.
  • Kokkuvõte: praktiline töö - Päikese vaatlused päikeseteleskoobiga või interneti vahendusel.

Viimati uuendatud:

06.04.2021