Õppeprogrammid

Lühikese matka jooksul (4km) tutvutakse Karula rahvuspargile omaste loodus- ja kultuuriväärtustega.

Retk Roela oosil räägib jääajal toimunud pinnavormide muutumisest, ooside tekkest ja elutegevuse jälgede märkamisest looduses ja meie ümber. Tutvutakse Puusepa järve elustikuga ja erinevate ökosüsteemidega.

Retk Roela oosil räägib jääajal toimunud pinnavormide muutumisest, ooside tekkest ja elutegevuse jälgede märkamisest looduses ja meie ümber.
Tutvutakse Puusepa järve elustikuga ja ökosüsteemidega.

Põhja-Kõrvemaa – Eestimaa Šveits – pakub metsade, ooside, rabade ja järvede keskel kauneid loodusvaateid ja võimalusi erineva pikkusega matkadeks.

Õppeprogrammi põhiteemaks on pinnavorm - mis see on? Mis (ja kes) tekitavad pinnavorme? Kas ja kuidas pinnavormid kaovad?

Aegviidu on kuulutatud matkapealinnaks. Aegviidu ümbruses asub mitmeid avastamist ootavaid radu. Üks nendest on Presidendirada, mis viib Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale.

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased lühidalt Maa ehituse põhijoontega ja olulisimate geoloogiliste protsessidega – laamtektoonikaga ning Eesti geoloogilise ehituse ja põhiliste kivimitega ja nende levikuga.

Üheskoos ja läbi käeliste ning mänguliste tegevuste õpivad lapsed tundma erinevaid pinnavorme.