Jussi nõmm
Eleri Inno

Põhja-Kõrvemaa – Eestimaa Šveits – pakub metsade, ooside, rabade ja järvede keskel kauneid loodusvaateid ja võimalusi erineva pikkusega matkadeks.

Alustame oma matka Soodla jõe äärest ja läheme avastama sõjaväe tegevuse ja korduvate põlengute tagajärjel tekkinud Jussi nõmme, mis on täis kanarbikku ja eriti värviküllane sügisel. Jussi järvede vaheline maastik on põnev ja vaheldusrikas igal aastaajal, kus saab ennast proovile panna oosidele tõusmise ja laskumisega. 

Järvede ääres asuval RMK lõkkeplatsil on võimalus pikniku pidada.

NB! Jussi rada asub kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohualal, seepärast on osadel päevadel aastas rajal liikumispiirang. Kuupäeva kokkuleppides uurime eelnevalt kas soovitud kuupäeval on rajale võimalik minna.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpperetke eesmärk:

- õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
- õpilasel kujuneb huvi looduse ja selle liigirikkuse vastu
- oskab kirjeldada Eesti pinnavorme ja nende kujunemist
- iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana
- teab pinnavormiga seotuid mõisteid – oos, voor, mõhnad
- teab nõmmele ja metsatüüpidele iseloomulikke liike
- oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis on arvestatud II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlused, vestlused, arutelu. Kaasas binokkel ja linnumääraja.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, jalga mugavad jalanõud. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta kindlasti juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida. 

Õpetaja aitab retke ajal korda hoida ning vaatab, et keegi maha ei jääks. 

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/avastame-pohja-korvemaad

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3,5 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Jussi loodusrada

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Avastame Põhja-Kõrvemaad
Author:
MTÜ Loodusring
Avastame Pohja-Korvemaad.pdf(90.84 KB)

Tutvustus

Pikk kirjeldus:

Retkejuht ootab Koersilla parklas. Parklas asub kuivkäimla, saab enne rajale asumist kasutada. 

Sissejuhatus retkele parklas, vaatame kaarti, kus asume ja milline on ees ootav rada. Räägime kuidas looduses käituda ja kuidas rajal liikuda, kui pikk on rada ning millal lõunapaus tehakse.

Retke pikkus 7-8km. Rada on vaheldusrikas, üle nõmme, läbi metsa, üle ooside, raja äärde jäävad järved. Rajal olles teeme peatusi, et tähelepanu juhtida ümbritsevale loodusele ja rääkida kohajuttu ning arutleda inimese ja looduse suhtest.

Rajal asub RMK Jussi telkimisala, kus on olemas katusealusega laud ja pingid ning kuivkäimla. 

Retke lõpus teeme kokkuvõtte, tuletame meelde rajal nähtut ja õpitut. Õpilased saavad öelda, mis neile retkel meeldis ja mida huvitavat teada sai ning küsida veel küsimusi, kui soovi on. 

Viimati uuendatud:

30.12.2021