Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Palade loodushariduskeksuse kivimaja. Võimalik korraldada ka looduses või teistes paikades, kus on erinevaid kivimeid.

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Palade loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm 4.-9. klassi õpilastele Eestis enamlevinud rändkivide kivimitest ja neid moodustavatest mineraalidest. Eesmärk: Õpilased saavad teadmisi mandrijää poolt Eesti alale kantud kivimitest, õpivad tundma moreeni, selle koostises esinevate kivimite erimeid ja nendes peituvaid mineraale. Õpilased saavad teada, miks suured rändrahnud on looduskaitse all. Omandatavad mõisted: moreen, kivim, mineraal, magmakivim, moondekivim, graniit, gneiss, migmatiit, vilk, kvarts, päevakivi. Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida. Seos õppekava teemadega bioloogias, loodusõpetuses, geograafias.
Maksumus: 70 eurot

Viimati uuendatud:

20.03.2020