Pernova

Tutvumine erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega, elusorganismide elupaigad ja elutegevus, ühised omadused ja mitmekesisus, liikide määramine netimäärajatega.

NB! Soovituslik 2-3 kl.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Teab ja tunneb eluslooduse põhirühmi; teab ja kirjeldab erinevate organismirühmade tunnuseid; toob näiteid organismide mitmekesisusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: organismid ja elupaigad - õppekäik organismide kooselu uurimiseks. Eesti keel.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, kuulamine, arutelu, õppemängud.

Vahendid: metsloomade topised, kasvuhoonetaimed, akvaariumikalad, määrajad, IKT vahendid - I-Pad. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.375882724511, 24.529729485512

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: ühine ekskursioon Pernova Loodusmajas, tutvumine erinevate elusorganismide kogudega, väljapanekute ja kollektsioonidega (metsloomad, kalad, taimed jm).
  2. Teema arendus: igale õpilasele antakse sedel ühe elusorganismi nimetusega, õpilane leiab selle organismi Pernova Loodusmajast ja täidab töölehe tema elutegevuse kohta. Klassis tuletatakse meelde elusorganismide ühised omadused, rühmitatakse organismid eluslooduse süsteemi. Iga õpilane määrab erinevate netimäärajate (I-Pad) abil pildilt ühe linnu ja ühe kahepaikse.
  3. Kokkuvõte: arutelu - kui palju on maailmas erinevaid liike? Kes neid uurib?

 

Viimati uuendatud:

21.08.2020