pernova
Pernova Hariduskeskus

Tutvumine Pernova Loodusmaja erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega: metsloomad - Eesti metsloomade topised Loodusmajas; linnud - Eesti lindude topised, kalad - Loodusmaja akvaariumid; taimed - Loodusmaja talveaia taimed; putukate ja seente näidised.

Selgitatakse kõikide elusorganismide ühised tunnuseid ja räägitakse nende mitmekesisusest.

Õppetööd läbivad teemad:

 • ringkäik loodusmajas - tutvutakse Pernova kogude ja kollektsioonidega;
 • elusorganismide jaotamine eluslooduse riikidesse;
 • lindude ja kahepaiksete liikide määramine netimäärajatega;
 • töölehe täitmine eri rühmade elusorganismide õppimisel ja võrdlemisel.

 

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja tunneb eluslooduse põhirühmi;
teab kõikide elusorganismide ühiseid tunnuseid;
toob näiteid organismide mitmekesisusest;
oskab väärtustada organismide olulisust ja tähtsus looduses.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust.

Õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid.

Ainetevaheline lõiming

Loodusõpetuse ainekava: organismid ja elupaigad. 

Matemaatika ainekava: võrdlemine, rühmitamine; kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.

Eesti keele ainekava: teksti lugemine, info otsimine, kirjutamine.

 

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, arutelu, määramine.

Vahendid: metsloomade topised, kasvuhoonetaimed, akvaariumikalad, lülijalgsete näidised, seente näidised, pildid, määrajad, iPadid.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga õpilasel ligipääs hoovialal ja majas.'

Keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu, näituseala ja klassiruum

Läbiviimise asukoht:

58.3831374, 24.5151517

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min) : vestlus teemal praktikumi läbiviimise ohutus ja järgneb ühine ekskursioon Pernova Loodusmajas, kus tutvutakse erinevate elusorganismide kogudega, väljapanekute ja kollektsioonidega:

 • metsloomad - Eesti metsloomade topised Loodusmajas;
 • linnud - Eesti lindude topised Loodusmajas;
 • kalad - Loodusmaja akvaariumid;
 • taimed - Loodusmaja talveaia taimed;
 • putukad ja seente näidised.

Teemaarendus (70 min):

 • igale õpilasele antakse sedel ühe elusorganismi nimetusega, õpilane leiab selle organismi Pernova Loodusmajast ja täidab töölehe tema elutegevuse kohta;
 • klassis korratakse üle elusorganismide ühised omadused;
 • rühmitatakse organismid, mis õpilastele jagati, eluslooduse süsteemi;
 • tutvutakse elusorganismi rühmade erinevate kohastumustega;
 • iga õpilane määrab erinevate netimäärajate (I-Pad) abil talle antud pildilt ühe linnu ja ühe kahepaikse;
 • arutelu - kui palju on maailmas erinevaid liike; kes neid uurib, miks?

Kokkuvõte (5 min):

 • teadmiste kontroll, mida uut teada sain või  mille kohta soovi veel teada saada.

 

Viimati uuendatud:

06.04.2021