Meeskonnamängu ja matkaga tutvume Tsitre pargi ja rannaga.
Riina Laanetu

Programmi käigus tutvume Eesti põhjaranniku maastiku pärastjääaegse kujunemisega, inimasustuse tekkega.Praeguseni on säilinud liigirikas park, kuhu on RMK poolt rajatud õpperada.

Kohtumispaik on Muuksi linnamäe parkla. Sealt sõidame 0,5 km edasi Tsitre parki.

Lasteaia õpilastega jalutame läbi pargi mere äärde, kus õpetajate abiga toimub lihtsustatud mäng.

Noorematele kooli vanuseastmetele toimub pargi matk puudega tutvumiseks juba täies pikkuses ja meeskonnamängu  küsimustega.

Vanemale kooliastmele on kõik tegevused põhjalikumad ja matk pikem.

 Pärast matkaraja läbimist oleme jõudnud liivaranda, kus toimub seiklusmäng meeskondadele, omandatud teadmiste kinnistamiseks analüüsime tulemused ühiselt.

Rannas on RMK poolt ettevalmistatud lõkkekohad, kus on võimalus õppepäev lõpetada piknikuga. 

 

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Programmi "Seiklus Tsitres" läbimise tulemusena on õpilased tutvinud ühe Lahemaa Rahvuspargi kauni nurgakesega, looduskaitse ja rahvuspargi toimimisega.
Saame teada parkide tähtsusest, ranniku loodusest ja kohalikust kultuuriloost.
Tutvume erinevate puuliikidega .
Omavahelist koostööd arendab meeskonnamäng, mille käigus kinnistame omandatud teadmisi.

Междисциплинарная интеграция:

Geograafia alased teadmised merelahtede, poolsaarte ja saarte osas.

Loodusalased teadmised põlispargi puude-põõsaste ja merelindude osas. Looduskaitse, rahvuspark.

Ajaloo alast simaringi avardavad Kolga mõisa Tsitre suvemõisa park ja muinasaegne sadamakoht. 

Методы:

Juhendatud matkal tutvume Tsitre pargi ja mererannaga.

Mere ääres toimub seiklusmäng töölehe abil..

Kokkuvõte toimub ühise arutelu vormis.

Руководство для учителя:

Selga ilmastikule vastav riietus, jalga mugavad jalanõud. Kaasa lõunaeine ja jook.

 

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Размер группы:

25

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

100€

Доп. информация:

Kohtumispaik on Muuksi linnamäe parklas (Leesi mnt 8.km).

Selga ilmasikule vastav riietus ja kaasa eine.

Место проведения:

Õppetöö toimub looduses.RMK Tsitre telkimiskohas.

Место исполнения:

59.5165184, 25.5361024

Исполнитель программы:

Riina Laanetu, Lahemaa loodus-ja kultuuripäraandi giid, Tsitre küla elanik.

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Kohtumine Muuksi linnamäe parklas. 

Bussiga sõidame edasi umbes 0,5 km Tsitre parki.

Läbime pargis RMK puude matkaraja (umbes 1 km).

Mere ääres toimub seiklusmäng meeskondadele. 

Kokku 3 tundi.

Lõuna, võimalus teha lõket.

Последнее обновление:

27.03.2023