Meeskonnamängu ja matkaga tutvume Tsitre pargi ja rannaga.
Riina Laanetu

Õppeprogramm "Seiklus Tsitres" sobib kõikidele vanuseastmetele.

Liikumispuudega külastajatega jääb külastamata Muuksi linnamägi ja linnuvaatlustorn, ülejäänu on läbitav.

Kohtumispaik on Muuksi linnamäe parkla. Sealt sõidame 0,5 km edasi Tsitre parki.

Lasteaia vanuseastmega jalutame läbi pargi mere äärde, kus õpetajate abiga toimub lihtsustatud mäng.

Noorematele kooli vanuseastmetele toimub pargi matk puudega tutvumiseks juba täies pikkuses ja meeskonnamängu  küsimustega.

Vanemale kooliastmele on kõik tegevused põhjalikumad ja matk pikem.

Endisaegses Kolga mõisa Tsitre suvemõisa põlispargis on RMK matkarada põhjalike infotahvlitega puude ja ajaloo kohta. Pärast matkaraja läbimist oleme jõudnud liivaranda, kus toimub seiklusmäng meeskondadele, omandatud teadmiste kinnistamiseks.

Rannas on RMK poolt ettevalmistatud lõkkekohad, kus on võimalus õppepäev lõpetada piknikuga. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi "Seiklus Tsitres" läbimise tulemusena on õpilased tutvinud ühe Lahemaa Rahvuspargi kauni nurgakesega, looduskaitse ja rahvuspargi toimimisega.
Saame teada parkide tähtsusest, ranniku loodusest ja kohalikust kultuuriloost.
Tutvume erinevate puuliikidega .
Omavahelist koostööd arendab meeskonnamäng, mille käigus kinnistame omandatud teadmisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Geograafia alased teadmised merelahtede, poolsaarte ja saarte osas.

Loodusalased teadmised põlispargi puude-põõsaste ja merelindude osas. Looduskaitse, rahvuspark.

Ajaloo alast simaringi avardavad Kolga mõisa Tsitre suvemõisa park ja muinasaegne sadamakoht. 

Meetodid:

Juhendatud matkal tutvume Tsitre pargi ja mererannaga.

Mere ääres toimub seiklusmäng, kus iga meeskond saab skeemi ja töölehe.

Kokkuvõte toimub arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus, jalga mugavad jalanõud. Kaasa lõunaeine ja jook.

 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

100€

Lisainfo:

Kohtumispaik on Muuksi linnamäe parklas (Leesi mnt 8.km).

Lasteaia õpilastele 90€.

Selga ilmasikule vastav riietus ja kaasa eine.

Läbiviimise koht:

Õppetöö toimub looduses.RMK Tsitre telkimiskohas.

Läbiviimise asukoht:

59.511550367869, 25.523471832275

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu, Lahemaa loodus-ja kultuuripäraandi giid, Tsitre küla elanik.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kohtumine Muuksi linnamäe parklas. 

Bussiga sõidame edasi umbes 0,5 km Tsitre parki.

Läbime pargis RMK puude matkaraja (umbes 1 km).

Mere ääres toimub seiklusmäng meeskondadele. 

Kokku 3 tundi.

Lõuna, võimalus teha lõket.

Viimati uuendatud:

20.12.2022