Meeskonnamängu ja matkaga tutvume Tsitre pargi ja rannaga.
Riina Laanetu

Õppeprogramm "Seiklus Tsitres" sobib kõikidele vanuseastmetele.

Liikumispuudega külastajatega jääb külastamata Muuksi linnamägi ja linnuvaatlustorn, ülejäänu on läbitav.

Kohtumispaik on Muuksi linnamäe parkla ja kõigepealt käimegi üleval, linnamäel. Õpiteemaks klint ja klindipealne neemik. Arutleme looduskaitse ja Lahemaa Rahvuspargi teemadel.

Lasteaia vanuseastmega jalutame läbi pargi mere äärde, kus õpetajate abiga toimub lihtsustatud mäng.

Noorematele kooli vanuseastmetele toimub pargi matk puudega tutvumiseks juba täies pikkuses ja meeskonnamängu rohkemate küsimustega.

Vanemale kooliastmele on kõik tegevused põhjalikumad ja matk pikem.

Edasi sõidame bussiga 0,5 km klindialusele neemikule, kus õppetöö jätkub Tsitre pargis ja rannas.

Endisaegses Kolga mõisa Tsitre suvemõisa põlispargis on RMK matkarada väga põhjalike infotahvlitega puude ja ajaloo kohta. Pärast matkaraja läbimist oleme jõudnud liivaranda, kus toimub seiklusmäng meeskondadele, omandatud teadmiste kinnistamiseks.

Rannas on mitu RMK poolt ettevalmistatud lõkkekohta, kus saame õppepäeva lõpetada piknikuga. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi "Seiklus Tsitres" läbimise tulemusena on õpilased tutvinud ühe Lahemaa Rahvuspargi kauni nurgakesega , looduskaitse ja rahvuspargi toimimisega.
Saame teada, mis on klint, klindi pealne platoo ja klindi alune platoo, nähes neid oma silmaga.
Tutvume erinevate puuliikidega .
Omavahelist koostööd arendab meeskonnamäng, mille käigus kinnistame omandatud teadmisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Geograafia alased teadmised klindi, merelahtede, poolsaarte ja saarte osas.

Loodusalased teadmised põlispargi puude-põõsaste ja merelindude osas. Looduskaitse, rahvuspark.

Ajaloo alast simaringi avardavad Kolga mõisa Tsitre suvemõisa park ja muinasaegne sadamakoht. 

Meetodid:

Juhendatud matkal tutvume Muuksi linnamäe ja Tsitre pargiga.

Mere ääres toimub seiklusmäng, kus iga meeskond saab skeemi ja töölehe.

Kokkuvõte toimub arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus, jalga mugavad jalanõud. Kaasa lõunaeine ja jook.

Kuna teeme lõket, on võimalik glillida. 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

90€

Lisainfo:

Kohtumispaik on Muuksi linnamäe parklas (Leesi mnt 8.km).

Lasteaia õpilastele 80€.

Selga ilmasikule vastav riietus ja kaasa eine.

Läbiviimise koht:

Õppetöö toimub looduses.RMK Tsitre telkimiskohas.

Läbiviimise asukoht:

59.516906279936, 25.516090393066

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu, Lahemaa loodus-ja kultuuripäraandi giid, Tsitre küla elanik.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kohtumine Muuksi linnamäe parklas ja muuksi linnamäe külastamine. 

Bussiga sõidame edasi umbes 0,5 km Tsitre parki.

Läbime pargis RMK puude matkaraja (umbes 1 km).

Mere ääres toimub seiklusmäng meeskondadele. 

Kokku 3 tundi.

Lõuna, võimalus teha lõket.

Viimati uuendatud:

02.02.2022