Meeskonnamängu ja matkaga tutvume Tsitre ranna ja pargiga.
Riina Laanetu

Õppeprogramm "Seiklus Tsitres" sobib kõikidele vanuseastmetele.

Liikumispuudega külastajatega jääb külastamata Muuksi linnamägi ja linnuvaatlustorn, ülejäänu on läbitav.

Kõigi vanuseastmetega alustame Muuksi linnamäe külastamisega.

Lasteaia vanuseastmega jalutame läbi pargi mere äärde, kus õpetajate abiga toimub lihtsustatud mäng.

Noorematele kooli vanuseastmetele toimub pargi matk puudega tutvumiseks juba täies pikkuses ja meeskonnamängu rohkemate küsimustega, läbivad iseseisvalt.

Vanematele kooliastmetele toimub lisaks pargimatkale teine matk, tutvumaks klindiga, kohe alguses. Pikkusega 2 km, Muuksi klindineemiku kallasrajal. Programm on ajaliselt 0,5 tunni jagu pikem. Seiklusmängu küsimustikku on lisatud arutelu teemasid.

Kohtumisel Muuksi linnamäe parklas tutvume Lahemaa rahvuspargi kaardiga ja looduskaitse teemaga.

Matkame üles, klindineemikul asuvat Muuksi linnamäe kohta vaatama. Õpiteemaks klint ja klindipealne neemik.

Edasi sõidame bussiga 0,5 km klindialusele neemikule, kus õppetöö jätkub Tsitre pargis ja rannas.

Endisaegses Kolga mõisa Tsitre suvemõisa põlispargis on RMK matkarada väga põhjalike infotahvlitega puude ja ajaloo kohta. Pärast matkaraja läbimist oleme jõudnud liivaranda, kus toimub seiklusmäng meeskondadele, omandatud teadmiste kinnistamiseks.

Rannas on mitu RMK poolt ettevalmistatud lõkkekohta, kus saame õppepäeva lõpetada mõnusa piknikuga. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi "Seiklus Tsitres" läbimise tulemusena on õpilased tutvinud ühe Lahemaa Rahvuspargi kauni nurgakesega , looduskaitse ja rahvuspargi toimimisega.
Saame teada, mis on klint, klindi pealne platoo ja klindi alune platoo, nähes neid oma silmaga.
Tutvume erinevate puuliikidega .
Omavahelist koostööd arendab meeskonnamäng, mille käigus kinnistame omandatud teadmisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Geograafia alased teadmised klindi, merelahtede, poolsaarte ja saarte osas.

Loodusalased teadmised põlispargi puude-põõsaste ja merelindude osas.

Ajaloo alast simaringi avardavad Kolga mõisa Tsitre suvemõisa park ja muinasaegne sadamakoht. 

Meetodid:

Juhendatud matkal tutvume Muuksi linnamäe ja Tsitre pargiga.

Mere ääres toimub seiklusmäng, kus iga meeskond saab skeemi ja töölehe.

Kokkuvõte toimub arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus, jalga mugavad jalanõud. Kaasa lõunaeine ja jook.

Kuna teeme lõket, on võimalik glillida. 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

75€

Lisainfo:

Kohtumispaik on Muuksi linnamäe parklas (Leesi mnt 8.km).

NB! Hind alates 75€ - 95€

Lasteaia ja 1. klasside õpilastele on programm kõige lühem ja lihtsam. Maksumus 75€.

2. - 8. kl  matkavad lahendavad ülesandeid vastavalt eale rohkem. Maksumus 85€.

9.kl ja gümnaasiumi õpilastele on maksimum programm. Maksumus 95€.

Läbiviimise koht:

Õppetöö toimub looduses.RMK Tsitre telkimiskohas.

Läbiviimise asukoht:

59.511278195161, 25.519330501556

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu, Lahemaa loodus-ja kultuuripäraandi giid, Tsitre küla elanik.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kohtumine Muuksi linnamäe parklas ja muuksi linnamäe külastamine. 0,5 tundi.

Bussiga sõidame edasi umbes 0,5 km Tsitre parki.

Läbime pargis RMK puude matkaraja (umbes 1 km) 1 tund

Mere ääres toimub seiklusmäng meeskondadele. 1,5 tundi

Lõuna lõkke ääres.

Viimati uuendatud:

09.04.2021