Целевая группа: детский сад
Короткое описание:

Park on hea õpikeskkond looduskaitse ja teiste teemaga seotud õppeainete läbi viimiseks (loodusõpetus, eesti keel, joonistamine, voolimine, matemaatika, muusika jne). Õppetunni jooksul avastavad  lapsed  looduse saladusi, saavad targemaks ja keskkonnateadlikumaks. Mängude ajal lahendavad lapsed individuaalseid ülesandeid ja harjutavad ka omavahelist koostööd. Uurivad,  kus pargilinnud elavad, millest toituvad, millised on nende tähtsamaid kohastumisi. Mängu käigus korjavad langenud lehti. Eraldavad välimuse järgi ja nimetavad puud, mille juurde lehed kuuluvad.

Центр: EV Arengu Huvikool
Уезд: Harjumaa
samblad kividel
Shutterstock
Целевая группа: детский сад
Короткое описание:

Программа знакомит с очень важными объектами нашей природы. Действительно ли мы завариваем от кашля «исландский мох»? С какими другими организмами можно перепутать мхи? Занятие включает в себя практическую работу. 

männimets
Anna Grigorjeva
Целевая группа: 4-6 классы II школьная ступень
Короткое описание:

Темой данной программы являются различные типы лесов и их обитатели. Занятие проводится на основе постоянной экспозиции. 

Liblikad
Meri-Liis Kotkas
Целевая группа: 7-9 классы III школьная ступень
Короткое описание:

Учебная программа даёт обзор относительно четырёх известных отрядов насекомых: о бабочках, жуках, двукрылых и перепончатокрылых. Программа в интерактивной форме и на конкретных примерах (осиное гнездо, коллекции насекомых и др.) знакомит школьников с разнообразием насекомых в эстонской природе.

võõras või oma
Sirle Puusta
Целевая группа: 7-9 классы III школьная ступень
Короткое описание:

В течение 90 минут группы ребят смогут ознакомиться по выбору с 8 тематическими заданиями.

После выполнения заданий проводится заключительное обсуждение.