samblad kividel
Shutterstock

Программа знакомит с очень важными объектами нашей природы. Действительно ли мы завариваем от кашля «исландский мох»? С какими другими организмами можно перепутать мхи? Занятие включает в себя практическую работу. 

Отношение к учебной программе:

mänguoskused
математическая, природные науки и технологический компетентность
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

1) lõimib olemasolevaid teadmisi uutega;
2) arendab vaatlusoskusi, mille põhjal oskab rühmitada ja järjestada loodusobjekte;
3) arendab suutlikkust mõista põhjus-tagajärg seoseid;
5) väärtustab samblaid ja sammaltaimede eluslooduse olulise osana;
6) mõistab sammaltaimede, samblike ja inimeste vastastikuseid seoseid;
7) väärtustab keskkonda hoolivat ja hoidvat mõtteviisi.

Междисциплинарная интеграция:

1) 5.ptk, § 17 Valdkond „Mina ja keskkond“ sisu 2. looduskeskkond: muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;

2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps 5. väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi; 6. märkab nähtusi ja muutusi looduses;

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Методы:

Programm on jagatud kolme ossa:

1) teema tutvustus (5 min): huvi tekitamine teema vastu.

2) teema arendus (30 min): sammaltaimede ja samblike vahel vahe tegemise õppimine, vaatlemine, võrdlemine läbi mänguliste tegevuste (otsimismäng, tunnetamismäng, pantomiimimäng, katse). 

3) tunni lõpus kokkuvõte (10 min): õpitu kinnistamine mõtteharjutuse ja vestluse abil.

Руководство для учителя:

Gruppi saatev õpetaja osaleb kogu programmi vältel ning toetab juhendajat ja õpilasi.          

Целевая группа:

детский сад

Ключевые слова:

Продолжительность:

1 час

Размер группы:

1

Время проведения:

круглый год

Цена:

2€

Доп. информация:

Kuna ruumid, kus programm toimub, asuvad kolmandal korrusel, seab kitsaste treppide ja ilma liftita maja piirangud liikumispuudega inimestele.

Уезд:

Харьюмаа

Центр:

Прямой контакт:

Язык:

русский язык

Длинное описание:

Õppeprogrammi käigus saavad koolieelikud tutvuda samblike ja sammaltaimede salapärase maailmaga. Lapsed õpivad neid organisme üksteisest eristama ja saavad teadmisi nende olulisest rollist looduses ja hüvedest inimeste jaoks.

Läbi jutustatud lugude, küsimuste ja mängude õpivad lapsed arutlema, uusi seoseid looma ja järeldusi tegema.

Teemat aitab paremini mõista erinevate õppematerjalide kasutamine, toredate mängude ning põnevate katsete läbiviimine.

Kõik vajalikud õppevahendid tagab loodusmuuseum.

Последнее обновление:

08.11.2022