EV Arengu Huvikool
EV Arengu huvikool

EV ARENGU HUVIKOOL pakub avastusõppelisi keskkonnahariduslikke õppeprogramme ennekõike Tallinna parkides. Läbi nende programmide avastame looduse imepära, räägime kodulinna ajaloost, õpime säästvat suhtumist loodusesse. Programm võimaldab varases eas lastes arendada säästvat suhtumist loodusesse. Tutvustada eesti parkides elavaid linde ja loomi. Õpetada eristama parkides kasvavaid taimi ja puid.

Kivimurru 7
Tallinn 11411

+372 554 5529

59.428260022021, 24.786210592179

Park on hea õpikeskkond looduskaitse ja teiste teemadega seotud õppeainete läbi viimiseks (loodusõpetus, eesti keel, joonistamine, voolimine, matemaatika, muusika jne). Õppetunni jooksul avastavad  lapsed  looduse saladusi, saavad targemaks ja keskkonnateadlikumaks. Mängude ajal lahendavad lapsed individuaalseid ülesandeid ja harjutavad ka omavahelist koostööd. Uurivad, kus pargilinnud või loomad elavad, millest toituvad, millised on nende tähtsamaid kohastumisi. Eraldavad linde, loomi välimuse järgi ja oskavad nimetada puid.