placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektri tarbimise ning keskkonnamõjude seoseid.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

 Teab kahte põlevkivi kaevandamise viisi
 Omab ülevaadet põlevkivi kaevandamise erinevatest mõjudest keskkonnale
 Mõistab seoseid tarbimisharjumuste, põlevkivi kaevandamise ja keskkonnamõjude vahel
 Mõistab karjääri üldiseid looduse taastumisprotsesse

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised, praktilised ülesanded, arutelud.

Руководство для учителя:

Soovituslik on paluda õpilastel eelnevalt uurida kodus kuu jooksul kuluva energia kogus.

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik ja allmaakaevanduse käigud. Riietus kihiline (et saaks vajadusel selga juurde panna ja ära võtta) ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega ning üks osa maastikust läbitakse lahtise autoga (külm tuul). Kaasa kampsun või jope ja vihmakeep. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

17

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

455€

Доп. информация:

Kestus: 5 – 5,5 h

Rühma suurus: kuni 17 õpilast + 1 õpetaja
Hind: 455.00 eurot/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

28.08.2020