placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektri tarbimise ning keskkonnamõjude seoseid.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Teab kahte põlevkivi kaevandamise viisi
 Omab ülevaadet põlevkivi kaevandamise erinevatest mõjudest keskkonnale
 Mõistab seoseid tarbimisharjumuste, põlevkivi kaevandamise ja keskkonnamõjude vahel
 Mõistab karjääri üldiseid looduse taastumisprotsesse

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised, praktilised ülesanded, arutelud.

Juhis õpetajale:

Soovituslik on paluda õpilastel eelnevalt uurida kodus kuu jooksul kuluva energia kogus.

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik ja allmaakaevanduse käigud. Riietus kihiline (et saaks vajadusel selga juurde panna ja ära võtta) ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega ning üks osa maastikust läbitakse lahtise autoga (külm tuul). Kaasa kampsun või jope ja vihmakeep. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

17

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

535€

Lisainfo:

Kestus: 5 – 5,5 h

Rühma suurus: kuni 17 õpilast + 1 õpetaja
Hind: 535.- eur/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Polevkivi_kaevandamine_taisprogramm_Programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Polevkivi_kaevandamine_taisprogramm_Programmi_kirjeldus.pdf(268.87 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.03.2022