placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektri tarbimise ning keskkonnamõjude seoseid.

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

 Teab kahte põlevkivi kaevandamise viisi
 Omab ülevaadet põlevkivi kaevandamise erinevatest mõjudest keskkonnale
 Mõistab seoseid tarbimisharjumuste, põlevkivi kaevandamise ja keskkonnamõjude vahel
 Mõistab karjääri üldiseid looduse taastumisprotsesse

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised, praktilised ülesanded, arutelud.

Guidance for teacher:

Soovituslik on paluda õpilastel eelnevalt uurida kodus kuu jooksul kuluva energia kogus.

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik ja allmaakaevanduse käigud. Riietus kihiline (et saaks vajadusel selga juurde panna ja ära võtta) ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega ning üks osa maastikust läbitakse lahtise autoga (külm tuul). Kaasa kampsun või jope ja vihmakeep. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

5 tundi

Group size:

17

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

455€

Additional info:

Kestus: 5 – 5,5 h

Rühma suurus: kuni 17 õpilast + 1 õpetaja
Hind: 455.00 eurot/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.08.2020