Kevad
Eleri Inno

Keila juga kuulub Eesti suuremate ja ilusamate jugade hulka ning on imetlemisväärne eriti kevadisel ajal. Uuesti on korda saanud ka uhke lossihoone jõe kõrgel kaldal. Läheme uurime, mis üldse on juga, teeme juttu vee-elanikest ja hüdroenergia kasutamisest. Põnevust annavad juurde rippsillad. Liigirikkas pargis teeme tutvust taimedega ning soovi korral saame linnulaulu saatel pidada ka mõnusa pikniku.

Результат учебы:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat
• mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest
• tunneb kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
• tutvub aastaajaliste muutustega looduses
• liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast
• teeb lihtsamaid loodusvaatlusi
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab mõisteid- jõgi, juga, park
• teab, kuidas veejõudu energia saamiseks kasutatakse
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Междисциплинарная интеграция:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Programmis on arvestatud I ja II kooliastme ning lasteaia alushariduse riikliku õppekavaga, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 

Методы:

loodusvaatlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu. 

Руководство для учителя:

Riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

130€

Доп. информация:

Kestus: programm 2,5 tundi, lisandub bussisõidu aeg
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Hind: 130 eurot grupp (lisandub bussisõit)

 

Место проведения:

looduses Tallinna lähedal

Исполнитель программы:

MTÜ Loodusring

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

05.04.2021