Kevad
Eleri Inno

Keila juga kuulub Eesti suuremate ja ilusamate jugade hulka ning on imetlemisväärne eriti kevadisel ajal. Uuesti on korda saanud ka uhke lossihoone jõe kõrgel kaldal. Läheme uurime, mis üldse on juga, teeme juttu vee-elanikest ja hüdroenergia kasutamisest. Põnevust annavad juurde rippsillad. Liigirikkas pargis teeme tutvust taimedega ning soovi korral saame linnulaulu saatel pidada ka mõnusa pikniku.

Study result:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat
• mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest
• tunneb kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
• tutvub aastaajaliste muutustega looduses
• liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast
• teeb lihtsamaid loodusvaatlusi
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab mõisteid- jõgi, juga, park
• teab, kuidas veejõudu energia saamiseks kasutatakse
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Interdisciplinary integration:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Programmis on arvestatud I ja II kooliastme ning lasteaia alushariduse riikliku õppekavaga, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 

Methods:

loodusvaatlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu. 

Guidance for teacher:

Riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Duration:

2,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

130€

Additional info:

Kestus: programm 2,5 tundi, lisandub bussisõidu aeg
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Hind: 130 eurot grupp (lisandub bussisõit)

 

Place of performance:

looduses Tallinna lähedal

Program performer:

MTÜ Loodusring

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

05.04.2021