Õppeprogrammid

Renoveeritud Paksu Margareeta ekspositsiooni staariks on elumajade ehituse käigus Kadriorust leitud keskaegne kaubalaev ehk koge. Kogelt leitud esemed aitavad panna kokku lugusid laeval toimunu kohta. Õpilased tutvuvad keskaegsete kaupadega ja loovad isikliku kaubamärgi.

Kolme praktilise ülesandega töötuba, kus käsitletakse teemasid mõõtmine ja mõõtühikud, erinevad kujundid ja nende pindala leidmine, sarnased kolmnurgad ning objekti massikeskme muutmine. 

Programmi kestel õpitakse kaardi lugemist, silmamõõdulist ja lihtsamate instrumentidega maastikuelementide mõõtmist ning plaani joonistamist looduses. Võimalik korraldada nii paaris- kui rühmatööd või individuaalselt ülesannete täitmist.

Õppeprogramm Kalja, Küdema ja Lepakõrve karstialadel Põhja-Saaremaal. Programmi raames saadakse uusi teadmisi lubjakivist, tema lahustumisest vees, karsti tekkest ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsusest Saaremaa karstialade tekkel.

Programmi jooksul õpime läbi mängu ja mängimise, treenime koostööd ja kinnistame varem õpitut.

Õppeprogrammi käigus vaadeldakse matemaatika ja loodusteaduste seoseid: tutvutakse mõõtühikutega, mõõdetakse erinevaid looduslikke objekte, võrreldakse  mõõtmismeetodeid jpm.