Õppeprogrammid

Renoveeritud Paksu Margareeta ekspositsiooni staariks on elumajade ehituse käigus Kadriorust leitud keskaegne kaubalaev ehk koge. Kogelt leitud esemed aitavad panna kokku lugusid laeval toimunu kohta. Õpilased tutvuvad keskaegsete kaupadega ja loovad isikliku kaubamärgi.

Tutvumine Vilsandi rahvuspargis asuva Harilaiu looduskeskkonnaga - kõrelombid, riimveeline järv, rannajoone muutumine, Läänemere rannikuala elukeskkond, taimestik ja loomastik.