pruun suurkõrv
Lennart Lennuk
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Näitusel „Hirmus armas nahkhiir“ toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri? Nende omapäraste loomade eluviisi eri tahkude tundmaõppimiseks mängime mitmesuguseid mänge ja kuulame nahkhiirte tekitatud helisid. 

Maakond: Harjumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Harjumaa
Õpilased leidsid peidetud küsimuse.
Kauri Kivipõld
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks võistkondadeks, kõigepealt õpitakse kaardi ja kompassiga metsast peidetud punktide otsimist, siis hakkab grupp ühe meeskonna juhtimisel metsa peidetud küsimusi otsima. Gruppe vahetatakse nii, et iga grupp saab mingil osal teekonnast olla juhiks. Juhendaja  abistab vajadusel ja küsib lisaküsimusi. Võistkonnad otsivad küsimustele iseseisvalt vastuseid. Mererannas otsivad lapsed rannast töölehele märgitud elusolendeid ja määravad neid. Ühiselt määratakse ka merelinde. Lõpuks tunnustatakse tublimaid.

klassis on laual loomade nahad, sarved, näritud oksad.
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saavad osalejad ülevaate Eesti imetajate liigirikkusest ning tutvuvad nende aastaajale omaste tegevustega. Iseseisvalt otsitatakse nahkade, väljaheidete, tegevusjälgede omanikke. Vaatame ka videoklippe, kuulama hääli ja külastame looduskeskuse püsinäitust. Huvi ja piisava ajavaru korral uurime ka väljas loomade tegevusjälgi.

Maakond: Jõgevamaa
Kopraprogramm
VVV SA arhiiv
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm toimub VVV SA radadel, kus on kopra pesakuhilad. Programmi käigus matkatakse kopraga seotud elupaikades. Matka jooksul vaadeldakse kopra elupaiku ja tegevusjälgi, lahendatakse rühmatööna ülesandeid ja mängitakse. Teemadeks on kopra eluviis, pesitsemine, toitumine, vaenlased, tegevusjäljed (pesa, toitumisjäljed, tammid jm). Vaadeldakse kopra nahka (topist), selgitatakse kopra eluviisist tulenevaid kohastumusi eluks vees: lai ja lapik saba, ujunahkadega jalad ja sugemisküünis, kopranõre vajalikkus. Matka käigus vaadeldakse ka teiste loomade tegevusjälgi looduses. Arutletakse kopra rolli üle looduses ja toiduahelas, tema suhetest inimesega. Programmi jooksul toimuvad erinevad õppetegevused ja mängud kopra eluringiga tutvumiseks.

Maakond: Tartumaa