Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Elina Jantson

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 9. kl ja gümnaasium Eesmärk: tunneb ja nimetab inimese tähtsamaid anatoomilisi osasid läbi praktiliste tegevuste; seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega ja mõistab erinevate elundkondade vahelist koostööd. Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskust. Seos ainekavaga: inimese anatoomia: luustik ja lihased, närvisüsteem, vereringe, lümfisüsteem, hingamis-, seede-, eritus- ja suguelundkond, sisenõrenäärmed. Programmi käik: Sissejuhatus: anatoomiateemaline arutelu planetaariumis. Teemaarendus: "Inimene kui tervik" interaktiivse inimesega tutvumine planetaariumis – skeletist kuni nahani elundkondade  kaupa inimese ülesehitamine. Klassiruumis: tugi- ja liikumiselundkonna koostise ning ehitusega tutvumine läbi preparaatide tegemise, mikroskoobi all vaatamise ja luustiku õppimisega. grupitööna vereringe- ja hingamiselundkonnaga tutvumine läbi praktiliste tegevuste erinevates laudades. Kokkuvõte: arutelu – mõõtmistulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine. Vahendid: STEAM programm, Vernier andmekogujad ja sensorid,  skelett painduva selgrooga, mikroskoop, prepareerimisvahendid. Otsingusõnad: tugi- ja liikumiselundkond, seedeelundkond, närvisüsteem, vereringe, hingamiselundkond, erituselundkond, suguelundkond, nahk.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020