skelett
Pernova Hariduskeskus

Planetaariumi visuaalne programm (360º): inimese kui terviku toimimise vaatlemine. Ehitame skeletist kuni nahani - elundkondade  kaupa inimese. Vaatlem, arutleme ja elundkondade omavaheline seos.  

Luustiku, vereringe- ja hingamiselundkonna praktikum klassiruumis: preparaatide tegemine, vaatlemine  mikroskoobiga.

Soovituslik 9. kl ja gümnaasium.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Tunneb ja nimetab inimese tähtsamaid anatoomilisi osasid läbi praktiliste tegevuste; seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega ja mõistab erinevate elundkondade vahelist koostööd.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskust.

Seos ainekavaga: inimese anatoomia: luustik ja lihased, närvisüsteem, vereringe, lümfisüsteem, hingamis-, seede-, eritus- ja suguelundkond, sisenõrenäärmed.

Meetodid:

Vaatlus, katsed, mõõtmised, analüüs, vestlus/arutelu.

Vahendid: STEAM programm, Vernier andmekogujad ja sensorid,  skelett painduva selgrooga, mikroskoop, prepareerimisvahendid.

 

 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3829303, 24.5153918

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  • Sissejuhatus (15 min): anatoomiateemaline arutelu planetaariumis.
  • Teemaarendus (40 min): "Inimene kui tervik" interaktiivse inimesega tutvumine planetaariumis – skeletist kuni nahani elundkondade  kaupa inimese ülesehitamine. Klassiruumis: tugi- ja liikumiselundkonna koostise ning ehitusega tutvumine läbi preparaatide tegemise, mikroskoobi all vaatamise ja luustiku õppimisega. grupitööna vereringe- ja hingamiselundkonnaga tutvumine läbi praktiliste tegevuste erinevates laudades.
  • Kokkuvõte (20 min): arutelu – mõõtmistulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine.

Viimati uuendatud:

22.12.2020