Loomaaias veedetud õppetunnis  saavad selgeks selgroogsete loomade klassid ja nende üldtunnused. Loomaaiaretkel külastatakse troopikamajasid, kus vaadeldakse kalade, kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate klasside esindajaid, kelle eripäradest, kohastumustest ja elust räägitakse pikemalt. Programmi lõpus pannakse teadmised proovile muhedas mälumängus “Kaamelivillak”, mis kordab ja kinnistab kohapeal kuuldut ning juba koolipingis õpitut.

Õppeprogramm sobib 7. klassi õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane nimetab selgroogsete loomade klasse ning nende esindajaid.
Õpilane selgitab selgroogsete klasside põhitunnuseid ja erisusi.
Õpilane vastab küsimustele kalade, kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate rühmade esindajate kohta.
Õpilane teadvustab looduses valitsevat mitmekesisust ja selle säilitamise vajadust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia III kooliaste: Selgroogsete loomade tunnused; Selgroogsete loomade aine-  ja energiavahetus; Selgroogsete loomade paljunemine ja areng.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, arutelu, rühmatöö, kinnistav mälumäng.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
    või 6943361 / 53465229.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu.

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed (Troopikamajad ja Keskkonnahariduskeskuse klassiruum)

Läbiviimise asukoht:

59.4180016, 24.6575074

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
Инфотелефон (по рабочим дням): 694 33 00

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Selgroogsed loomad
Author:
Tallinna loomaaed
SELGROOGSED LOOMAD_Zoo.docx(24.6 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

31.07.2020