Tallinna Loomaaed
Таллиннский зоопарк

Tallinna loomaaia üheks oluliseks eesmärgiks on loodusharidusliku tegevuse kaudu loodus- ja keskkonnateadmiste jagamine ja inimestele looduslähedases keskkonnas puhkevõimaluste pakkumine. Loomaaias temaatilise koolitunni läbiviimiseks on mitu varianti - zookooli iseseisvalt täidetavad töölehed https://tallinnzoo.ee/zookooli-toolehed/ või spetsialisti poolt juhendatud aktiivõppeprogramm https://tallinnzoo.ee/aktiivoppeprogrammid/.

Ehitajate tee 150/Paldiski maantee 145
Harjumaa

6943 300 (E-R kell 8-16)

59.4179602, 24.6574146

Loomaaia aktiivõppeprogrammid ja töölehed on koostatud riiklikust õppekavast lähtudes ning mitmekesistavad õppetööd ja aitavad kinnistada bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse tundides õpitut. Õppeprogrammid ja töölehed on nii koolidele kui lasteaedadele.