Tallinna Loomaaed
Таллиннский зоопарк

Tallinna loomaaia üheks oluliseks eesmärgiks on loodusharidusliku tegevuse kaudu loodus- ja keskkonnateadmiste jagamine ja inimestele looduslähedases keskkonnas puhkevõimaluste pakkumine. Loomaaias temaatilise koolitunni läbiviimiseks on mitu varianti - zookooli iseseisvalt täidetavad töölehed või spetsialisti poolt juhendatud aktiivõppeprogramm (https://tallinnzoo.ee/loodusharidus/zookool/).

Paldiski maantee 145
Harjumaa

Инфотелефон (по рабочим дням): 694 33 00

59.4148421, 24.6667261

Loomaaia aktiivõppeprogrammid ja töölehed on koostatud riiklikust õppekavast lähtudes ning mitmekesistavad õppetööd ja aitavad kinnistada bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse tundides õpitut. Õppeprogrammid on nii koolidele kui lasteaedadele, töölehed koolidele.