kivistis
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm annab ülevaate elu arengust Maal, Eesti geoloogilisest minevikust ja Eestis leiduvatest fossiilidest ja fossiilsetest kütustest.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Loodusmaja kivististe kogu, I-Pade, tööleht, kivististe teemalisi väljatöötatud infostende.

Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides.

Õpperogrammi läbivad teemad:

 • tutvutakse kivististe määramise võimalustega ja määratakse erinevaid fossiile rühmatöös;
 • fossiilide paigutamine geoloogilisse ajastusse;
 • individuaaltööna töölehe täitmine (erinevad kivistised).

 

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste:
tunneb ja nimetab Eestis sagedamini esinevaid fossiile ja määrab internetimaterjalide abil fossiile;
teab kuidas on tekkinud fossiilsed kütused ja sellega seotud keskkonnaprobleeme;
mõistab ja selgitab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega.

Gümnaasium:
tunneb ja nimetab Eestis sagedamini esinevaid fossiile ja määrab need internetimaterjalide abil;
mõistab ja selgitab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega ja fossiilide seost evolutsiooniprotsessidega;
teab kuidas on tekkinud fossiilsed kütused ja sellega seotud keskonnaprobleemidest.

Täiskasvanud:
tunneb ja nimetab Eestis sagedamini esinevaid fossiile ja määrab need internetimaterjalide abil;
teab kuidas on tekkinud fossiilsed kütused ja sellega seotud keskkonnaprobleeme;
mõistab ja selgitab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust: õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja rühmatöös osalemist. 

Ainetevaheline lõiming:

III kooliaste:

 • Bioloogia ainekava - evolutsioon.
 • Loodusõpetuse ainekava -Inimene uurib loodust: uurimuse etapid; vaatlus ja katse; mõõtmine loodusteadustes.
 • Geograafia ainekava – geoloogia; Euroopa ja Eesti majandus.
 • Matemaatika - toetab loodusainete uurimusliku ja probleemõppet, arendades loovat ning kriitilist mõtlemist.

Gümnaasium:

 • Bioloogia ainekava - bioevolutsioon.
 • Geograafia ainekava - energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: arutelu, vaatlus, määramine ja analüüs.

Vahendid: Pernova Loodusmaja kivististe kogu, I-Pad, tööleht, infostendid, määrajad.

Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 26-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

klassiruum, kesksus, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

 • ohtus praktikumi läbiviimisel;
 • arutelu ja ülevaade elu tekkest läbi arutelu ja esitluse abil;
 • arutelu arengust Maal geokronoloogilise tabeli abil ja Eesti geoloogilisest minevikust.

Praktikum (60 min):

III kooliaste

 • rühmatöö -  Eestis esinevate fossiilirühmade (teod, karbid, käsijalgsed, peajalgsed, trilobiidid, korallid, käsnad, okasnahksed) määramine ja õigesse geoloogilisse ajastusse  paigutamine (töö IPadidega);
 • individusaalne töölehe täitmine, vastuste läbi arutamine rühmatöös - fosiilid, jagunemine, fosiilsedkütused, keskkonnakaitse.

Gümnaasium, täiskasvanud

 • rühmatöö -  Eestis esinevate fossiilirühmade (teod, karbid, käsijalgsed, peajalgsed, trilobiidid, korallid, käsnad, okasnahksed) määramine ja õigesse geoloogilisse ajastusse  paigutamine (töö IPadidega);
 • arutelu - evolutsiooniline areng Maal;
 • individusaalne töölehe täitmine, vastuste läbi arutamine rühmatöös - fosiilid, jagunemine, fosiilsedkütused, keskkonnakaitse.

Kokkuvõte (15 min):

 • arutelu ja vestlus – milliseid fossiile Eesti settekivimites leidub või ei leidu ja miks?

Viimati uuendatud:

05.04.2021