Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Elina Jantson

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

III kooliastmes soovituslik 8.-9. kl Gümnaasiumi astmes soovituslik 10.-11. kl Eesmärk: tunneb ja nimetab Eestis sagedamini esinevaid fossiile; oskab ja määrab internetimaterjalide abil fossiile; mõistab ja selgitab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust: õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja rühmatöös osalemist. Seos ainekavaga: Bioloogia ainekava: evolutsioon. Geograafia ainekava – fossiilleidude seos Eesti geoloogilise ehitusega. Programmi käik: Sissejuhatus: ülevaade elu tekkest läbi näitlikute materjalide; arengust Maal geokronoloogilise tabeli abil. Teema arendus: praktiline töö - fossiilide määramine. Töörühm koosneb neljast õpilasest. Ühe rühma kohta 1 komplekt kivistisi (komplekt koosneb 5-st erinevast kivistisest); töölehe täitmine – iga õpilane täidab töölehe iseseisvalt (vajadusel konsulteerib õpetajaga). Kokkuvõte: arutelu – milliseid fossiile Eesti settekivimites leidub või ei leidu ja miks? Vahendid: Loodusmaja kivististe kogu, I-Pad, tööleht. Otsingusõnad: elu tekke, fossiilid, geokronoloogiline ajakava, elu areng, kivistis.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020