pernova
Pernova Hariduskeskus

Inimese välisehitusega tutvumine ja elukeskkondade võrdlemine läbi aktiivõppe. Inimese toitumine ja hügieen kui tervist hoidev tegevus. Programm on ülesehitatud praktiliste ülesannete peale - mõõtmine, analüüs, kaalumine, arutelu. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärk: tunneb inimese välisehitust ja tähtsamaid elundkondi; teab, millised on tervisliku eluviisi iseloomustavad tegevused ja harjumused; mõistab inimese elukeskkonna ja keskkonnahoiu vahelist seost, et inimene saaks tervelt ja hästi elada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- , suhtlus- ja digipädevust ning analüüsioskust.

Seos ainekavaga: Inimene, tervislik eluviis, hügieen kui tervist hoidev tegevus ja inimese elukeskkond.

Meetodid:

Vestlus, suhtlemine; arutelu, küsimuste esitamine ja neile vastamine; audio- ja videotehnika kasutamine; praktilised ülesanded.

Vahendid: mõõtmisvahendid, termomeeter, kaal, IPad, tööleht, kirjutusvahend, näitlikud vahendid. 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.377572109098, 24.529756080874

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik 

  1. Sissejuhatus: tutvumine inimese välis- ja siseehitusega, erinevate elukeskkondadega ja  elustiili mõjuga keskkonnale.
  2. Teemaarendus: praktiliste tegevuste läbi - inimese söömis- ja liikumisharjumuste seos tervisliku eluviisiga, arutelu ja põhjus-tagajärg analüüs, mõõtmised – pikkus, kaal ja ümbermõõt; menüü koostamine vastavalt aktiivsusele. Inimese söömis-, liikumis- ja  käitumisharjumuste mõju tervisele, elukeskkonnale ja loodusele.
  3. Kokkuvõte: arutelu – milline on inimesele parim tervislik  eluviis, mis hoiab inimest ja keskkonda; millised on käitumisharjumused, mis säästavad loodust ja inimese elukeskkonda.

Viimati uuendatud:

21.08.2020