placeholder

Ilmakaarte määramine kompassiga, kaardiga seotud mõisted - legend, mõõtkava jm. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane saab  teadmised  ja oskuse topograafilise kaardi ja kompassi kasutamisest; teab ja oskab määrata ilmakaari kaardil ja kompassi abil. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: minu kodumaa Eesti - Eesti kaart, ilmakaared  ning  nende  määramine  kaardil ja looduses.

Meetodid:

Mõõtmine, analüüs, arutelu.

Juhis õpetajale:

Soovituslik 3.klass.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovitatav 1-2 kl Eesmärk: saab  teadmised  ja oskuse topograafilise kaardi ja kompassi kasutamisest; teab ja oskab määrata ilmakaari kaardil ja kompassi abil. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: minu kodumaa Eesti - Eesti kaart, ilmakaared  ning  nende  määramine  kaardil ja looduses. Programmi käik: Sissejuhatus: antakse ülevaade erinevatest kaartidest, mõistetest, kaardi mõõtkavast ja kaardi legendist, kompassi kasutamisest. Teema arendus: Kompassiga määratakse ilmakaared ja orienteerutakse kaardi abil asukoha määramisel; Tutvutakse mõistetega: kaardi legend, mõõdetakse ja teisendatakse kaardil olevaid vahemaid. Kokkuvõte: saadud tulemuste esitamine ja tutvutud mõistete kordamine kaardi abil. Vahendid: kompass, erinevad kaardid. Maksumus/Finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 4401055 Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/saatja roll: Innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Otsingusõnad: kaart, kompass, ilmakaart, legend, mõõtkava.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020