ilmakaared
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm kaartide tundmise, ilmakaarte määramise ja kompassi kasutamise õppimiseks. Õppeprogrammi läbimimiseks jagatakse õpilased kahte rühma ja õppetöös kasutatakse  suurt põrandakaarti, kompasse, joonlaudu, erinevad kaarte ja gloobust.

Praktikumi läbivad teemad:

  • kaardi ja kompassi tundmaõppimine;
  • ilmakaarte määramine kompassiga;
  • suurel põrandakaardil  lahendatakse erinevaid ülesandeid: vahemaade, kõrguste/sügavuste määramine, erinevate objektide leidmine kaardil.

Soovituslik 3. klass - toetab loodusõpetuse ainekava  - ilmakaared  ning  nende  määramine  kaardil ja looduses.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

omab teadmisi  ja oskusi topograafilise kaardi ja kompassi kasutamisest;
teab ja oskab määrata ilmakaari kaardil ja kompassi abil;
väärtustab loodust, kui olulist infoallikat orienteerumisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetuse ainekava: õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid.

Loodusõpetuse ainekavaga:  minu kodumaa Eesti - Eesti kaart, ilmakaared  ning  nende  määramine  kaardil ja looduses.

Matemaatika ainekava: mõõtmine, arvutamine.

Eesti keele ainekava : võõra teksti lugemine, info otsimine, kirjutamine.

Meetodid:

Meetodid: mõõtmine joonlauaga, ilmakaarte määramine kompassiga, analüüs, arutelu.

Vahendid: suur põrandakaart, kompassid, joonlauad, erinevad kaardid, töölehed, gloobus.

 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll: Innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (kv bussidele).

Läbiviimise koht:

näituseala, klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3831429, 24.5151312

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (5 min):

  • ettevalmistus tööks kahes klassiruumis (klass jagatakse kaheks rühmaks ja tegevusi, ühe klassi tegevused 35 min, tehakse kahes klassiruumis)
  • vestlus teemal praktikumi läbiviimise kord ja ohutus;

Teemaarendus (70 min):

  • ilmakaarte õppimine, määramine kompassiga ja kaardi orienteerimine vastavalt ilmakaartele;
  • suurel põrandakaardil  lahendatakse erinevaid ülesandeid: vahemaade, kõrguste/sügavuste määramine, erinevate objektide leidmine kaardil.

Kokkuvõte (15 min):

  • ilmakaarte suundade leidmine erinevate objektide vahel suurel kaardil;
  • arutelu  - mida uut õppisin ja teada sain.

 

Viimati uuendatud:

06.04.2021