ilmakaared
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm kaartide tundmise, ilmakaarte määramise ja kompassi kasutamise õppimiseks. Õppetöös kasutatakse  suurt põrandakaarti, kompasse, joonlaudu, erinevad kaarte ja gloobust.

Praktikumi läbivad teemad:

  • kaardi ja kompassi tundmaõppimine;
  • ilmakaarte määramine kompassiga;
  • suurel põrandakaardil  lahendatakse erinevaid ülesandeid: vahemaade, kõrguste/sügavuste määramine, erinevate objektide leidmine kaardil.

Soovituslik 3. klass -toetab loodusõpetuse ainekava  - ilmakaared  ning  nende  määramine  kaardil ja looduses.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

omab teadmisi  ja oskusi topograafilise kaardi ja kompassi kasutamisest;
teab ja oskab määrata ilmakaari kaardil ja kompassi abil;
väärtustab loodust, kui olulist infoallikat orienteerumisel.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Ainetevahelin lõiming

Loodusõpetuse ainekava: õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid.

Loodusõpetuse akavaga:  minu kodumaa Eesti - Eesti kaart, ilmakaared  ning  nende  määramine  kaardil ja looduses.

Matemaatika ainekava: mõõtmine, arvutamine.

Eesti keele ainekava : võõra teksti lugemine, info otsimine, kirjutamine.

Methods:

Meetodid: mõõtmine joonlauaga, ilmakaarte määramine kompassiga, analüüs, arutelu.

Vahendid: suur põrandakaart, kompassid, joonlauad, erinevad kaardid, töölehed, gloobus.

 

Guidance for teacher:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll: Innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! kaasa vahetusjalanõud.

Target group:

1-3 klass I kooliaste

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas prkala (kv bussidele).

Place of performance:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Language:

Eesti keel

Last saved:

26.02.2021

Long description:

Sissejuhatus (5 min):

  • ettevalmistus tööks kahes klassiruumis (klass jagatakse kaheks rühmaks ja tegevusi, ühe klassi tegevused 35 min, tehakse kahes klassiruumis)
  • vestlus teemal praktikumi läbiviimise kord ja ohutus;

Teema arendus (2 x 35 min):

  • ilmakaarte õppimine, määramine kompassiga ja kaardi orienteerimine vastavalt ilmakaartele;
  • suurel põrandakaardil  lahendatakse erinevaid ülesandeid: vahemaade, kõrguste/sügavuste määramine, erinevate objektide leidmine kaardil.

Kokkuvõte (15 min):

  • ilmakaarte suundade leidmine erinevate objektide vahel suurel kaardil;
  • arutelu  - mida uut õppisin ja teada sain.