placeholder

Lisainfo:

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi "Elu areng ja fossiilid" läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Programmi käigus uuritakse, kuidas kogutakse teadmisi minevikus Maal elanud loomade ja teiste organismide kohta. Samuti saab programmis osaleja ülevaate Eestis leiduvatest fossiilidest. Programmi viimases osas saavad osalejad proovida fossiilide prepareerimist ja meisterdada valmis enda trilobiidimudeli. Programm sobib täiendamaks II kooliastme loodusõpetuse tunde. Kestvus: 3 h Sihtgrupp: põhikooli II kooliaste Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetuse teemad elu teke ja areng vees, sete, settekivim, kivistis, üherakne organism, hulkrakne organism, dinosaurused Osalejate arv: kuni 16 õpilast, võimalik läbi viia kahes paralleelses rühmas (kuni 16+16 õpilast). Õppeprogrammi läbimisel testi oma teadmisi E-testiga.   Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

TTÜ Särghaua õppekeskus

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
maris.rattas
Kaardid_Fossiilid-ja-elu-areng.pdf(1.01 MB)
Author:
maris.rattas
Tooleht_Fossiilid-ja-elu-areng.pdf(736.2 KB)
Author:
maris.rattas
Tootuba_Eesti-fossiilid.pdf(157.89 KB)
Author:
maris.rattas
Tootuba_Elu-areng.pdf(180.39 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020