fossiilid
Särghaua õppekeskus

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi "Elu areng ja fossiilid" läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Programmi käigus uuritakse, kuidas kogutakse teadmisi minevikus Maal elanud loomade ja teiste organismide kohta. Samuti saab programmis osaleja ülevaate Eestis leiduvatest fossiilidest. Programmi viimases osas saavad osalejad proovida fossiilide prepareerimist ja meisterdada valmis enda trilobiidimudeli.

Teema läbimisel testi oma teadmisi E-Testiga

Additional info:

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Language:

Eesti keel

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Material author:

TTÜ Särghaua õppekeskus

Format:

Õppekomplekt

License:

lihtlitsents

Last saved:

27.10.2020