TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus
Särghaua õppekeskus

TTÜ Särghaua õppekeskuse on loodud tutvustamaks eluta looduse mitmekesisust hõlmates erinevaid valdkondi nagu geoloogia, geograafia, hüdroloogia, energia- ja aineringlus, kliima, astronoomia, ökoloogia. Kaasajastatud infrastruktuur, majutus- ja olmeruumid ning õppe- ja uurimisvahendid võimaldavad Särghaual läbi viia maateaduste ja keskkonnatehnoloogia alast õppe- ja koolitustegevust nii kooliõpilastele kui täiskasvanutele. Õppekeskus pakub võimalust õppe- ja suvelaagrite, koolituste ja seminaride läbiviimiseks. Meie kiviõpikojas on ainulaadne võimalus tegeleda kivi lõikamise, lihvimise-poleerimisega ning kivimist kivististe prepareerimisega.

Särghaua
Pärnumaa 87612

58846443

58.657238426075, 25.2397782

Särghaua õppekeskus pakub üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid toetavaid aktiivõppeprogramme ja õpitubasid põhikooli II ja III ning gümnaasiumi kooliastmetele, samuti täiskasvanud huvilistele.

Õppekeskus on varustatud tänapäevaste õppe- ja uurimisvahenditega, sh stereomikroskoobid, mitmesugused keskkonnasensorid, digitaalne ilmajaam, teleskoop, metallidetektorid. Õppetööd toetavad erinevad geoloogilised õppekogud – mineraalide, kivimite, setete, maavarade ja kivististe kogud, mida õpilased saavad vahetult uurida ja määrata.

Kõigil huvilistel on võimalus harjutada kätt kivitöötlemises ja meisterdamises meie ainulaadses kiviõpikojas, mis on varustatud teemantsaagide, lihvimis- ja poleerimisseadmete ning kivististe prepareerimisvahenditega. Uurida ja lihvida saab nii enda kaasatoodud kui meie poolt pakutavaid kivimeid, mineraale ja kivistisi. 

Püsiekspositsioon „Puuraugud ja puursüdamikud“ tutvustab puurimistehnoloogiaid maapõue uurimiseks ja kasutamiseks ning Särghaual hoiustatavaid puursüdamikke. Giidi saatel toimuv ekskursioon "Retk Eesti maapõue" tutvustab Eesti maapõue ehitust ja kujunemislugu, samuti on võimalus tutvuda Särghaua põlistalu ajalooga.

Õppekeskus pakub võimalust õppe- ja suvelaagrite, koolituste ja seminaride läbiviimiseks. Täpsem info õppekeskuse veebilehel.