tri
Leho Lahtvee

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvutakse erinevate kihtidega, ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnistatakse praktiliselt saadud teadmisi.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

 Oskab teostada vaatlusi
 Tunneb ära looduses 10 kivimit
 Tunneb ära looduses 10 kivistist
 Mõistab eluta looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Ained ja kehade mitmekesisus. Elus- ja eluta looduse seosed

PK geoloogia: Praktilised tööd, kivimite ja setete kirjeldamine ja võrdlemine

Gümn bioloogia: Evolutsioon ja ökoloogia

Gümn geograafia: Litosfäär

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: allmaakaevanduse käigud, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

280€

Доп. информация:

Aeg: kevad, suvi, sügis (osaliselt talv)

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 280.00 eurot/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

23.12.2020