tri
Leho Lahtvee

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvutakse erinevate kihtidega, ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnistatakse praktiliselt saadud teadmisi.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

 Oskab teostada vaatlusi
 Tunneb ära looduses 10 kivimit
 Tunneb ära looduses 10 kivistist
 Mõistab eluta looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Ained ja kehade mitmekesisus. Elus- ja eluta looduse seosed

PK geoloogia: Praktilised tööd, kivimite ja setete kirjeldamine ja võrdlemine

Gümn bioloogia: Evolutsioon ja ökoloogia

Gümn geograafia: Litosfäär

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Methods:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: allmaakaevanduse käigud, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

280€

Additional info:

Aeg: kevad, suvi, sügis (osaliselt talv)

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 280.00 eurot/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

23.12.2020