Ebapärlikarbi käekäik enne ja nüüd
Riina Laanetu

Tutvume liigikaitsega Lahemaal.

Endise Kolga mõisa territoorjumil voolavas jões elab Lahemaa kõige haruldasem liik - ebapärlikarp.

Matkame jõe ääres ja pärast on tegevused Kolga mõisas.

Programmi konsultant on zooloog ja ebapärlikarbi ekspert Nikolai Laanetu.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

Õpilased väärtustavad meie loodust.
Tedmised avarduvad liigirikkuse osas
Ajaloo ja koduloo vallast saame palju teada.

Междисциплинарная интеграция:

Loodusained

Ajalugu

 

Методы:

Juhendatud matkad ja muuseumi ning häärberi külastused.

Käeline tegevus juhendatuna kunstiõpetaja poolt.

Õpitu kokkuvõte arutelu vormi,

Руководство для учителя:

Selga mugavad, ilmastikule vastavad matkariided. Kaasa eine. Nutiseadmeid me programmi kestel ei kasuta.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

200€

Доп. информация:

 

NB! Lasteaiarühmale 130€.  Ilma matkata jõe äärde .

Место проведения:

Kolga mõisas, Pärlioja kallastel

Место исполнения:

59.491806880953, 25.611123414611

Исполнитель программы:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus ja kultuuripärandi giid, Kadri Metstak - laste kunsti õpetaja

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Lahemaa Rahvuspargi kõige haruldasem liik -EBAPÄRLIKARP- elab siin! Tegevused toimuvad Lahemaal, Kolga mõisas, matkame Pärlioja kallastel. Kirjutiste alusel asustasid Tsistertsi mungad Kolga mõisa alad just siinsete külluslike ja puhtaveeliste allikate tõttu ... Programmi loomiseloli meie konsultandiks zooloog ja ebapärlikarbi ekspert Nikolai Laanetu. Õppeprogrammi tulemusena on õpilased saanud juurde teadmisi loodushoiust, selgrootutest (8. kl bioloogia), jõgedest (8. kl), jõgede elustikust (5. kl bioloogia), tutvunud Kolga mõisaga ning selle kandi ajalooga.
Maksumus: 200€, täiskasvanud saatja tasuta. Kui on üle 12 õpilase, on vajalik kaks täiskasvanud saatjat.

Последнее обновление:

09.04.2021