Loduskaitse Lahemaal
Riina Laanetu

Tutvume liigikaitsega Lahemaal.

Endise Kolga mõisa territoorjumil voolavas jões elab Lahemaa kõige haruldasem liik - ebapärlikarp. Just rikkalike, puhtaveeliste allikate tõttu rajasid tsistertslased siia majandusmõisa.

Õppetegevus toimub Kolga mõisa juures, nooremate õpilastega matkame pargis, vanematega sõidame matkale

klindi kallasrajale.

Programmi konsultant on zooloog ja ebapärlikarbi ekspert Nikolai Laanetu.

Päeva lõpuks on õpilaste teadmised täienenud loodushoiu alaselt, puhta vee, seal elavate loomade -taimedega ning Eestile eriliselt tähtsa paekaldaga. 

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

Õpilased väärtustavad meie loodust.
Tedmised avarduvad liigirikkuse osas
Ajaloo ja koduloo vallast saame palju teada.

Междисциплинарная интеграция:

Loodusained

Ajalugu

 

Методы:

Juhendatud häärberi külastus.

Juhendatud matk looduses.

Õpitu kokkuvõte arutelu vormis, töölehe toel või käelise tegevuse toel.

Руководство для учителя:

Selga mugavad, ilmastikule vastavad matkariided. Kaasa eine. Nutiseadmeid me programmi kestel ei kasuta.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

250€

Доп. информация:

 

NB! Lasteaiarühmale on maksumus 200€.  Ilma pika matkata, matk toimub mõisa pargis ja õpitut kinnistav tegevus on lühem.

Место проведения:

Kolga mõis

Место исполнения:

59.49184348444, 25.611086779

Исполнитель программы:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus ja kultuuripärandi giid, Kadri Metstak - laste kunsti õpetaja

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

 Tegevused toimuvad Lahemaal, Kolga mõisas, matk Kolga mõisa pargis või klindi kallasrajal.

Kohtumispaik on Kolga mõis, kus klassi/rühma võtavad vastu kaks juhendajat. Kui õpilasi on rohkem, kui 15, töötame kahes rühmas. Tutvume Kolga mõisaga, Kolga mõisa Galerii õppeklassis toimub arutelu, töölehe toel, looduskaitse teemal. Lasteaia õpilastele koos käelise tegevusega.

Seal samas on ka eine.

Lasteaia laste matk on pargis, programm lühem

Kooliõpilastega sõidame matkale , 5 km kaugusele,Muuksisse, klindi kallasrajale.


 

 

Последнее обновление:

27.03.2023