Ebapärlikarbi käekäik enne ja nüüd
Riina Laanetu

Tutvume liigikaitsega Lahemaal.

Endise Kolga mõisa territoorjumil voolavas jões elab Lahemaa kõige haruldasem liik - ebapärlikarp.

Matkame jõe ääres ja pärast on tegevused Kolga mõisas.

Programmi konsultant on zooloog ja ebapärlikarbi ekspert Nikolai Laanetu.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Õpilased väärtustavad meie loodust.
Tedmised avarduvad liigirikkuse osas
Ajaloo ja koduloo vallast saame palju teada.

Interdisciplinary integration:

Loodusained

Ajalugu

 

Methods:

Juhendatud matkad ja muuseumi ning häärberi külastused.

Käeline tegevus juhendatuna kunstiõpetaja poolt.

Õpitu kokkuvõte arutelu vormi,

Guidance for teacher:

Selga mugavad, ilmastikule vastavad matkariided. Kaasa eine. Nutiseadmeid me programmi kestel ei kasuta.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

200€

Additional info:

 

NB! Lasteaiarühmale 130€.  Ilma matkata jõe äärde .

Place of performance:

Kolga mõisas, Pärlioja kallastel

Location of execution:

59.491806880953, 25.611123414611

Program performer:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus ja kultuuripärandi giid, Kadri Metstak - laste kunsti õpetaja

Language:

Eesti keel

Last saved:

09.04.2021

Long description:

Lahemaa Rahvuspargi kõige haruldasem liik -EBAPÄRLIKARP- elab siin! Tegevused toimuvad Lahemaal, Kolga mõisas, matkame Pärlioja kallastel. Kirjutiste alusel asustasid Tsistertsi mungad Kolga mõisa alad just siinsete külluslike ja puhtaveeliste allikate tõttu ... Programmi loomiseloli meie konsultandiks zooloog ja ebapärlikarbi ekspert Nikolai Laanetu. Õppeprogrammi tulemusena on õpilased saanud juurde teadmisi loodushoiust, selgrootutest (8. kl bioloogia), jõgedest (8. kl), jõgede elustikust (5. kl bioloogia), tutvunud Kolga mõisaga ning selle kandi ajalooga.
Maksumus: 200€, täiskasvanud saatja tasuta. Kui on üle 12 õpilase, on vajalik kaks täiskasvanud saatjat.