Ebapärlikarbi käekäik enne ja nüüd
Riina Laanetu

Tutvume liigikaitsega Lahemaal.

Endise Kolga mõisa territoorjumil voolavas jões elab Lahemaa kõige haruldasem liik - ebapärlikarp.

Õppetegevus toimub Kolga mõisa juures, matkale sõidame jõe äärde.

Programmi konsultant on zooloog ja ebapärlikarbi ekspert Nikolai Laanetu.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilased väärtustavad meie loodust.
Tedmised avarduvad liigirikkuse osas
Ajaloo ja koduloo vallast saame palju teada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusained

Ajalugu

 

Meetodid:

Juhendatud häärberi külastus, käeline tegevus ja matk.

Käeline tegevus juhendatuna kunstiõpetaja poolt.

Õpitu kokkuvõte arutelu vormi,

Juhis õpetajale:

Selga mugavad, ilmastikule vastavad matkariided. Kaasa eine. Nutiseadmeid me programmi kestel ei kasuta.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

 

NB! Lasteaiarühmale 150€.  Ilma matkata jõe äärde . Matk toimub mõisa pargis.

Läbiviimise koht:

Kolga mõis

Läbiviimise asukoht:

59.491888419929, 25.611116553864

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus ja kultuuripärandi giid, Kadri Metstak - laste kunsti õpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Lahemaa Rahvuspargi kõige haruldasem liik -EBAPÄRLIKARP- elab siin! Tegevused toimuvad Lahemaal, Kolga mõisas, matPärlioja kallastel. Kirjutiste alusel asustasid Tsistertsi mungad Kolga mõisa alad just siinsete külluslike ja puhtaveeliste allikate tõttu ... Programmi loomisel oli meie konsultandiks zooloog ja ebapärlikarbi ekspert Nikolai Laanetu. Õppeprogrammi tulemusena on õpilased saanud juurde teadmisi loodushoiust, selgrootutest (8. kl bioloogia), jõgedest (8. kl), jõgede elustikust (5. kl bioloogia), tutvunud Kolga mõisaga ning selle kandi ajalooga.
Maksumus: 200€, täiskasvanud saatja tasuta. Kui on üle 12 õpilase, on vajalik kaks täiskasvanud saatjat.

 

Viimati uuendatud:

02.02.2022