osjad samblas

Teoreetiliselt on meile hästi teada, kuidas mets toimib tervikliku ja tasakaalus elukeskkonnana. Igal puul, samblal ja marjal on sarnaselt rähnile, mägrale ja hundile täita sama tähtis roll ühtses võrgustikus. Kuid mida see siiski päriselt tähendab ning kuidas puud omavahel suhtlevad? Kas metsade vähenemine ning huntide küttimine on loomulik asjade käik või tuleks meil midagi muuta?

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
mõistab terviklike elukeskkondade tähtsust erinevatele liikidele, sh inimesele
tunneb ära peamised liigid, keda programmi jooksul märkab
oskab selgitada loodusliku tasakaalu tähtsust
teab, kuidas viibida metsas loodushoidlikult
oskab märgata ja selgitada inimmõju looduskeskkonnale

Междисциплинарная интеграция:

II kooliaste:

mets elukeskkonnana, elukeskkond Eestis

III kooliaste:

looduslik tasakaal, organismide jaotamine loomadeks, taimedeks, seenteks, algloomadeks ja bakteriteks inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele, bioloogilise mitmekesisuse tähtsus
 

Методы:

Programmis läbiviidavad praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased, muutudes vastavalt õpilaste vanusele spetsiifilisemaks ja keerulisemaks.

Руководство для учителя:

Hea, kui eelnevalt oleks võimalik õpilastele programmi temaatikat ning läbiviimise asukohta tutvustada. 

Riietumisel palun arvestada ilmaoludega. Kevadel võib metsas olla palju sääski. Pikniku jaoks valivad loodusesõbrad sellise toidu ja joogi, mis jätab endast maha võimalikult vähe pakendeid.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

25

Цена:

150€

Доп. информация:

Programm toimub välitingimustes.

Lisainfo radade kohta ning kohale sõitmise juhendid on leitavad RMK lehelt:

Kolga looduse õpperada (ring 3,5 km) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1520 

Laiksaare looduse õpperada (ring 2 km) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1513

Rae järve matkarada (edasi-tagasi 3,4 km) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1512

Tammiste metsarada (ring 2,8 km) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/2204

Sakala tee matkarada (edasi-tagasi, pikkus kokkuleppel) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/sakala-puhkeala/1540

Luitemaal on raja pikkus u 4 km, mis kulgeb mööda luiteid üles-alla. Rajal on vaateplatvorm ja piknikuplats. Kogunemispaik on Vana-Riia mnt ääres asuv parkla. 

Jalase loodusrada (edasi- tagasi 4 km) https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/tallinna-umbruse-puhkeala/jalase-loodusrada 

Kuna kõikidel marsruutidel on rajad osaliselt läbitavad korraga ühele inimesele, siis ratastooliga ligipääs on väga keeruline. Võimalik on osaliselt läbida Tammiste metsarada, Rae järve matkaraja algus. 

Hea kogemuse saavutamiseks sobib programm korraga läbiviimiseks ühele klassile/rühmale. Kuid soovi korral on võimalik korraga ka kaks gruppi vastu võtta.

Juhendajatel on võimekus programmi läbi viia ka erivajadustega lastele.

Место проведения:

Rae järve matkarada, Luitemaa, Sakala tee matkarada (Kurgja), Tammiste metsarada, Laiksaare loodusrada, Kolga looduse õpperada

Исполнитель программы:

Triin Tamme

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

"Ega mets tühi ole".

Õppeprogramm viib meid metsa, uurima ning avastama sealset elurikkust. Vastavalt kooli asukohale ning õpilaste ettevalmistusele saab programmi läbiviimiseks valida erinevaid sihtkohti - Rae järve matkarada, Luitemaa, Sakala tee matkarada (Kurgja), Tammiste metsarada, Laiksaare loodusrada, Kolga looduse õpperada või Raplamaal Jalase loodusrada. Soovi korral on programmi võimalik läbi viia ka kooli vahetuses ümbruses ning klassiruumis. 

Kogunemine on eelnevalt kokkulepitud paigas (nt matkaraja parklas), kus toimub sissejuhatus ning omavaheline tutvumine (15 min). Seejärel liigume mööda rada metsa, kus u 15 min jooksul selgitab juhendaja aktiivõppemeetodeid kasutades välja õpilaste eelnevad teadmised ning tuletab meelde koolis õpitut.

II kooliastme programm keskendub erinevatele elukeskkondadele ning metsatüüpide võrdlusele. Metsas ringi liikudes vaadatakse taimede rindelisust, tutvutakse erinevate looma- ja taimeliikidega ning proovitakse leida seoses nende vahel. Rühmatöös saavad õpilased keskenduda ühele metsatüübile ning panna kokku tüübist lähtuva toiduvõrgustiku. Seejärel tutvutatakse oma töö tulemusi teistele gruppidele. Arutleme ka meid ümbritseva metsa üle, tegutsemisjälgede abil proovime välja selgitada sealsed elanikud ning mõtleme, milles seisneb selle tähtsus inimestele.

III kooliastme programm tuletab meelde teema "mets kui elukeskkond" ning seejärel keskendub täpsemalt organismirühmadele. Rühmatöös saavad õpilased keskenduda ühele teemale (linnud, kahepaiksed, roomajad, putukad, taimed, samblad, samblikud, imetajad, seened) ning leida seoseid ümbritseva keskkonnaga. Seejärel paneme kõik rühmad kokku ühtseks võrgustikuks ning arutleme terviklikkuse ja tasakaalu teemadel. Proovime panna ennast teiste organismide "nahka" ning aru saada, kuidas võiks olla nende ümbritsevast keskkonnast arusaamine ning selle tajumine. Vaatame ka inimese rolli ja mõju metsale.   

Looduses liikumine koos praktiliste ülesannete lahendamisega kestab sõltuvalt valitud sihtkohast 1,5-2,5 tundi, mille keskel on ka võimalus teha piknikupaus. Programmi lõpus (alguspunkti läheduses looduskaunis paigas) toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min). 

Последнее обновление:

20.02.2022