MTÜ Aasavili (metsakool)
logo metsakool koos linnukesega

MTÜ Aasavili loodi 2011. aasta alguses eesmärgiga tutvustada elukeskkonda säästvat jätkusuutlikku käitumist, pakkuda lastele ning täiskasvanutele võimalust loodushariduse saamiseks ning kohaliku pärandi ja kultuuriga tutvumiseks. Selle aja jooksul oleme looduses käinud lugematul hulgal eri vanuses lastega nii Pärnu-, Rapla- kui Harjumaal ja korraldanud igasuviseid laagreid loodushuvilistele.

Seltsi põhitegevusteks on keskkonnaalaste koolituste ja seminaride korraldamine ning õpperetkede ja -laagrite läbiviimine lastele ja täiskasvanutele.

Pärnu
Pärnumaa

555 91 676

58.3916898, 24.4952894

Metsakooli raames viime läbi temaatilisi õuesõppetunde lasteaia- ja kooliõpilastele. Kõikide programmide ning tegevuste läbiviimisel oleme võtnud arvesse haridusasutuste riiklike õppekavade eesmärke ning tegevuste osas lähtume kaasaegsest õpikäsitlusest. Programmides kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid ning suur rõhk on laste kaasamisel.

Kõik meie programmid on kohaldatavad ka keelekümblusrühmadele ja -klassidele. Õpetaja soovil järgime ühe keele põhimõtet ka oma programmides ning kasutame palju näitlikku materjali. Julgustame loodust avastama tulla ka erivajadustega õpilastega, valides nende jaoks sobivamad rajad, teemad ning meetodid.

Programmide pealkirjad ja kirjeldused on mängulised, nende sisu kvaliteetne ja hariduslik. Tegevusi viime läbi nii tuntud kui tundmatutel loodusradadel, kui ka haridusasutuses kohapeal ja selle lähiümbruses. Populaarsemad sihtkohad on Soomaa, Luitemaa, Rae järv. Omapärasematest paikadest Salevere salumägi ja Soontagana maalinn. Lasteaia- ja algklassilastega käsitleme metsa ja raba kui elukeskkonna teemasid, õpime tundma selle elanikke ning harjutame looduses liikumise põhimõtteid. Vanemate õpilastega liigume läbi aja vaadeldes Eesti maastike ja inimeste arengut viimase 15 000 aasta jooksul. Samuti on võimalik tellida keskkonnateadlikkuse programmi, kus pistame rinda globaalsete keskkonnaprobleemidega ning mõtleme välja lahendusi jätkusuutliku elukeskkonna heaks.

Metsapeo raames viime läbi laste sünnipäevasid ja ka teisi tähistamist väärivaid sündmuseid looduskaunis keskkonnas. Üheskoos seikleme, avastame, õpime tundma oma kaaslasi ning ümbritsevat loodust.

Eestvedajateks ja tegevuste läbiviijateks oleme meie - Triin Tamme ja Tomáš Pavelka. Aastate jooksul oleme kokku kogunud rikkaliku kogemustepagasi lastega koos tegutsemises, õppimises ning nende juhendamisel. Oleme mõlemad olnud muuhulgas ka koolis õpetajad ning seetõttu teame, mis toimub haridusasutuses ning millised võiks olla õpetaja ja õpilase ootused meie tööle.
Igapäevaselt peame lugu loodussäästvatest eluviisidest, kasvatame linnakanu ning liigume palju looduses.
Oma oskuste ja teadmiste täiendamiseks oleme osalenud ka erinevatel koolitustel:

Triin Tamme

 • Tallinna Ülikooli kursus "Sissejuhatus loomi kaasavatesse sekkumistesse"
 • Tallinna Ülikooli kursus "Nüüdisaegne õpikäsitlus ja selle rakendamine õppimise toetamiseks"
 • MTÜ Peipsi Koostöö Koda ja Valge Karp "Hariduslikud rollimängud"
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda "Erivajadusega külastaja. Mida pean teadma ja arvestama?
 • Eesti Spordi- ja Noorsooamet "Laagrikasvataja-juhataja tase 6 koolitus" ja "Esmaabikoolitus" 
 • Tammsaare Vene Kool "Keelekümbluskoolitus"
 • Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ettevõtluskoolitus
 • Osalemine projektis "Nordplus Baltic Nature School Network"
 • Lohusuu Õuesõppe VIII Suvekool
 • Osalemine haridusprogrammis "Noored Kooli"
 • "Programmide koostamine Ida-Virumaa õuesõppealadele ja -radadele"
 • "Palupõhja ja Muraste looduskoolide programmijuhtide võrgustiku arendamine"
 • Lohusuu Õuesõppe V Suvekool 

Tomáš Pavelka

 • Tallinna Ülikooli kursus "Nüüdisaegne õpikäsitlus ja selle rakendamine õppimise toetamiseks"
 • MTÜ Peipsi Koostöö Koda ja Valge Karp "Hariduslikud rollimängud"
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda "Erivajadusega külastaja. Mida pean teadma ja arvestama?"
 • Eesti Spordi- ja Noorsooamet "Laagrikasvataja-juhataja tase 6 koolitus" ja "Esmaabikoolitus"
 • Spordi üldained - Abitreener, tase 3 
 • Sisekoolitajate ja mentorie koolitus 
 • Waldorfpedagoogika “Võimalus kasvatada endaks” 
 • Lapsevaatluse seminar 
 • Võõrkeelte õpetus waldorfkoolis 
 • Haridus digitaalajastul – väljakutse õpetajatele ja lapsevanematele 
 • Tajumise koolitamine kui tee pedagoogilise mõistmiseni 
 • Võõrkeelte õpetamine waldorfkoolis