tri
Leho Lahtvee

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvutakse erinevate kihtidega, ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnistatakse praktiliselt saadud teadmisi.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Результат учебы:

 Oskab teostada vaatlusi
 Mõistab eluta looduse tähendust
 Tunneb ära looduses 5 kivimit
 Tunneb ära looduses 5 kivistist

Междисциплинарная интеграция:

PK I aste, Loodusõpetus: Elus ja eluta. Mõõtmine ja võrdlemine.

PK II aste, Loodusõpetus: Loodusvarad. Mõisted: kivim, setted jne

Методы:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: allmaakaevanduse käigud, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Цена:

400€

Доп. информация:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 400.- eur/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

28.03.2022