tri
Leho Lahtvee

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvutakse erinevate kihtidega, ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnistatakse praktiliselt saadud teadmisi.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

 Oskab teostada vaatlusi
 Mõistab eluta looduse tähendust
 Tunneb ära looduses 5 kivimit
 Tunneb ära looduses 5 kivistist

Interdisciplinary integration:

PK I aste, Loodusõpetus: Elus ja eluta. Mõõtmine ja võrdlemine.

PK II aste, Loodusõpetus: Loodusvarad. Mõisted: kivim, setted jne

Methods:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: allmaakaevanduse käigud, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Duration:

2,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Price:

400€

Additional info:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 400.- eur/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.03.2022