tri
Leho Lahtvee

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvutakse erinevate kihtidega, ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnistatakse praktiliselt saadud teadmisi.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

 Oskab teostada vaatlusi
 Mõistab eluta looduse tähendust
 Tunneb ära looduses 5 kivimit
 Tunneb ära looduses 5 kivistist

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK I aste, Loodusõpetus: Elus ja eluta. Mõõtmine ja võrdlemine.

PK II aste, Loodusõpetus: Loodusvarad. Mõisted: kivim, setted jne

Meetodid:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: allmaakaevanduse käigud, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

400€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 400.- eur/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kivimid ja kivistised_PK_I+II_aste_programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Kivimid ja kivistised_PK_I, II_aste_programmi_kirjeldus.pdf(129.32 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.03.2022