aidu
AMK

Õppekäik toimub Aidu karjääri vanemas osas. Retke käigus antakse ülevaade Aidu kanalite vetest, puistangutest, rekultiveerimise viisidest, rekultiveeritud metsadest, looduse taastumise protsessidest, loomastikust ja linnustikust. Õppekäiku mitmekesistavad eriilmelised ülesanded. Retke lõpus külastatakse Sipelgamäge, kus avaneb vaade Aidu karjäärile, rajatavale tuulepargile ja ümberkaudsetele tehismägedele.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

 Teab, mis on karjääriviisiline põlevkivi kaevandamine ja selle mõjusid keskkonnale
 Teab kaevandatud alade looduse taastumisprotsesse
 Oskab teostada vaatlusi
 Mõistab seoseid tarbimisharjumuste, põlevkivi kaevandamise ja keskkonnamõjude vahel
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geoloogia: Settekivimid.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, praktilised ülesanded, arutelud.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

170€

Доп. информация:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.

Место проведения:

Aidu karjäär

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

22.12.2020