veetest
AMK

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kui kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga. Kas teda võib kunagi kasutada joogiveena?

Отношение к учебной программе:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

 Oskab teostada veenäitude kogumisi
 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programmi on võimalik kohandada ka liikumispuudega rühmadele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

180€

Доп. информация:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 1 rühm.

Место проведения:

Aidu karjäär

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

22.12.2020