veetest
AMK

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kui kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga. Kas teda võib kunagi kasutada joogiveena?

Relation to curriculum:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

 Oskab teostada veenäitude kogumisi
 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programmi on võimalik kohandada ka liikumispuudega rühmadele.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

180€

Additional info:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 1 rühm.

Place of performance:

Aidu karjäär

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

22.12.2020