placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest ja selle mõjust tervisele. Sobib eelkõige õppeprogrammiks õpilasrühmadele.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Oskab mõõta ja analüüsida keskkonnaga seotud näitajaid: müra, CO2, valgus, niiskus, õhu liikumine, temperatuur
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Kohastumine füüsikalis-keemiliste tingimustega/elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Bioloogia: Inimese elundkond, vereringe, hingamine.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Gümn Rakendusbioloogia.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüsid, esitlused.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: allmaamuuseum, kabinet, väliskeskkond (sageli tuuline)

Riietus mugav ja sobilik aherainemäel liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

20

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

280€

Доп. информация:

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 340.- eur/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 485.- eur/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

28.03.2022