pilt

Programmi põhirõhk on suunata lapsi nägema loodust, märkama detaile ja julgustada esitama küsimusi nii endale, õpetajale, juhendajale jne. Me tahame, et laps õpiks märkama, tal tekiks uudishimu ja soov saada teada. 

Programm viiakse läbi tellijaga kokkulepitud looduslikus kohas (Ida-Virumaal).

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

 Oskab teostada vaatlusi
 Oskab näha maastikku kui tervikut ja selle komponente
 Märkab maastikul detaile
 Tunneb huvi looduse vastu ja julgeb esitada küsimusi

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine. Organismide rühmad ja kooselu

PK Loodusõpetus: Elu mitmekesisus maal

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

20

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

160€

Доп. информация:

Kestus: 1-2 h

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 last + 2 õpetajat

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. 

Место проведения:

Martiska järve ääres Kurtna järvestikus, kokkuleppel ka mujal

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

27.08.2020