pilt

Programmi põhirõhk on suunata lapsi nägema loodust, märkama detaile ja julgustada esitama küsimusi nii endale, õpetajale, juhendajale jne. Me tahame, et laps õpiks märkama, tal tekiks uudishimu ja soov saada teada. 

Programm viiakse läbi tellijaga kokkulepitud looduslikus kohas (Ida-Virumaal).

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Study result:

 Oskab teostada vaatlusi
 Oskab näha maastikku kui tervikut ja selle komponente
 Märkab maastikul detaile
 Tunneb huvi looduse vastu ja julgeb esitada küsimusi

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine. Organismide rühmad ja kooselu

PK Loodusõpetus: Elu mitmekesisus maal

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Duration:

1 tund

Group size:

20

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

160€

Additional info:

Kestus: 1-2 h

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 last + 2 õpetajat

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. 

Place of performance:

Martiska järve ääres Kurtna järvestikus, kokkuleppel ka mujal

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

27.08.2020