pilt

Programmi põhirõhk on suunata lapsi nägema loodust, märkama detaile ja julgustada esitama küsimusi nii endale, õpetajale, juhendajale jne. Me tahame, et laps õpiks märkama, tal tekiks uudishimu ja soov saada teada. 

Programm viiakse läbi tellijaga kokkulepitud looduslikus kohas (Ida-Virumaal).

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

 Oskab teostada vaatlusi
 Oskab näha maastikku kui tervikut ja selle komponente
 Märkab maastikul detaile
 Tunneb huvi looduse vastu ja julgeb esitada küsimusi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine. Organismide rühmad ja kooselu

PK Loodusõpetus: Elu mitmekesisus maal

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

160€

Lisainfo:

Kestus: 1-2 h

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 last + 2 õpetajat

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. 

Läbiviimise koht:

Martiska järve ääres Kurtna järvestikus, kokkuleppel ka mujal

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Loodust_avastama_Programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Loodust_avastama_Programmi_kirjeldus.pdf(145.05 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

27.08.2020