Tabasalu Looduspark
Eleri Inno

Tallinna lähistel võime saada vahvaid vee-elamusi. Seepärast kutsume teidki veeteemalisele õppekäigule. Räägime veest, selle omadustest, kasutamisest, eripäradest, vee-elustikust. Jälgime vetevoolu Keila-Joal ja Treppojal, Vahi juga Vääna jõel ja Türisalu juga on paljudel veel enne nägemata.

Отношение к учебной программе:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab kirjeldada vee olekuid
• oskab kirjeldada põhjavee kujunemist ja liikumist
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab miks veetase jões kõigub
• teab mõisteid- jõgi, juga, suurvesi, voolukiirus, kärestik
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Междисциплинарная интеграция:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Методы:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Руководство для учителя:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, lagedamatel aladel võib olla tuuline. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/veeteema-tallinna-lahistel

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

4 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Kestus: programm 4 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 6 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30
Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)

Место проведения:

Looduses, Tallinna lähistel

Исполнитель программы:

MTÜ Loodusring

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus 15 minutit: programmi tutvustus ja mida eriti tähele panna, ohutustehnika liikumisel. Retkel käsitleme teemasid Keila-Joal, Treppojal, Vahi joal ja Türisalus vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele.

Teemad: kivimid, vesi, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime.Vastatakse tekkinud küsimustele ja päritakse, mis õpilastele eriti meeldis?

Последнее обновление:

30.12.2021