Tabasalu Looduspark
Eleri Inno

Tallinna lähistel võime saada vahvaid vee-elamusi. Seepärast kutsume teidki veeteemalisele õppekäigule. Räägime veest, selle omadustest, kasutamisest, eripäradest, vee-elustikust. Jälgime vetevoolu Keila-Joal ja Treppojal, Vahi juga Vääna jõel ja Türisalu juga on paljudel veel enne nägemata ning Tabasalus pahiseb aeg-ajalt ehtne mägijõgi pangast alla.

Study result:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab kirjeldada vee olekuid
• oskab kirjeldada põhjavee kujunemist ja liikumist
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab miks veetase jões kõigub
• teab mõisteid- jõgi, juga, suurvesi, voolukiirus, kärestik
• teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Interdisciplinary integration:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Methods:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Guidance for teacher:

Riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

4 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Kestus: programm 4 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 6 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30
Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)

Place of performance:

Looduses, Tallinna lähistel

Program performer:

MTÜ Loodusring

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

05.04.2021