Руководство для учителя:

Jalga kummikud ja ilmastikule sobivad riided! Toitlustust saab soovi korral tellida või võtta kaasa võileib ja jook. Kogu programmi vältel on vajalik bussi kasutusvõimaluse olemasolu (ca 70 km)

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

24

Место проведения:

Kohila Keskkonnahariduse Keskus ja Rabivere raba maastikukaitseala

Исполнитель программы:

Edith Maasik, Meeli Jänes, Kirsti Solvak, Kadri Rütmann, Gert Küling

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Programmi eesmärgiks on omandada ja kinnistada teadmisi soode arengust, Eesti soodest, rabaelustikust, soode kaitsest ja tähtsusest inimesele ning õppida rabas liikuma. Päeva sisu: Ülevaade soode arengust, tutvustatakse Rabivere raba, elustikku Turbasambla uurimine Ohutustehniline instrueerimine Õppekäik turbakaevandamise alale ja 1970datel rekultiveeritud turbaväljale Õppekäik laukaalale (ilma laudteeta) Piknik RMK puhkealal Matk maastikukaitse alal Kõnnu järveni, kokkuvõtted. Eesti soode areng, liigitus, tutvustus, roll, kaitse. Rabamets. Tüüpilised rabataimed. Laugasjärv. Organismidevahelised suhted rabas. Soode roll inimese elus. Turba kaevandamine läbi aegade. Põnevad leiud Rabivere rabast. Õppes kasutatakse nutiseadmeid. Õppetööd toetab virtuaalne õppekeskkond „Eesti sood“.
Maksumus: 300

Последнее обновление:

20.03.2020